Så fungerar vacciner

Vacciner verkar genom att lära immunsystemet hur det ska bekämpa en sjukdom om det någonsin skulle komma i kontakt med den. Detta minskar avsevärt risken för att bli allvarligt sjuk eller sprida en sjukdom till andra. Vacciner kan skydda mot en eller flera sjukdomar. Ibland kan flera vacciner ges vid samma tillfälle för att skydda mot flera sjukdomar.

Vacciner kan skydda mot antingen en eller flera sjukdomar. Ibland kan flera vacciner ges vid samma tillfälle för att skydda mot flera sjukdomar.

De flesta vacciner innehåller en försvagad eller inaktiverad form av viruset eller bakterien, eller en liten del av dem, som kallas en antigen.

När en person vaccineras uppfattar immunsystemet antigenen som främmande för kroppen. Detta aktiverar immunceller till att framställa antikroppar och skapa ett minne av viruset eller bakterien 

Om personen senare kommer i kontakt med själva viruset eller bakterien, kommer immunsystemet att minnas dessa, varpå det snabbt framställer rätt antikroppar och aktiverar rätt immunceller för att döda viruset eller bakterien. På så vis skyddas personen från sjukdomen.

Personer som blir immuna genom att få den faktiska sjukdomen kan däremot sprida den till andra och utsätta sig själva för risken att få allvarliga komplikationer av sjukdomen.

How vaccines work
1. Antigen 2. Antikroppar 3. Immunsvar

Skyddstyp

Den grad av skydd som ett vaccin ger varierar från ett vaccin till ett annat. Skyddstiden varierar beroende på sjukdomen. Vissa vacciner ger endast ett kortvarigt skydd och kan behöva kompletteras med påfyllnadsdoser, medan andra kan ge livslång immunitet.

Genom att vaccinera dig skyddar du inte bara dig själv. Du skyddar också indirekt ovaccinerade personer i samhället genom att minska risken för att de blir smittade. Detta kallas befolkningsimmunitet (kallas även ”flockimmunitet”).

Komponenter

Förutom en eller flera antigener kan också andra komponenter läggas till för att hjälpa till att hålla vaccinet stabilt och effektivt. Tillsynsmyndigheterna ser till att alla dessa komponenter är säkra.

Det kan röra sig om följande komponenter:

  • Stabilisatorer: stabiliserar vaccinkomponenterna.
  • Adjuvanser: dessa förbättrar immunsvaret på vaccinet genom att göra svaret starkare, snabbare och varaktigare – ett exempel är aluminium.
  • Hjälpämnen: dessa är inaktiva innehållsämnen, såsom vatten eller natriumklorid (salt), liksom konserveringsmedel eller stabilisatorer som hjälper vaccinet att hålla sig oförändrat under lagringstiden och förbli aktivt.

Vissa vacciner kan också innehålla spår av andra ämnen som används i tillverkningsprocessen, såsom ovalbumin (ett protein som finns i ägg) eller neomycin (ett antibiotikum). Om dessa ämnen skulle kunna orsaka en reaktion hos känsliga eller allergiska personer, anges deras förekomst i informationen som ges till hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Typer av vacciner

Vacciner som baseras på proteiner innehåller små bitar av ett virus eller bakterier som inte är farliga men som hjälper immunsystemet att känna igen och bekämpa en verklig infektion. Vacciner mot influensa, stelkramp och kikhosta är exempel på denna typ av vaccin och har använts i många år.

Dessa proteiner framställs i ett laboratorium och stimulerar bara immunsystemet utan att orsaka en infektion eller sjukdom.
Proteinbaserade vacciner innehåller ofta ämnen som kallas adjuvanser. Dessa substanser förstärker immunsystemets svar på vaccinet och ökar skyddet.
 

mRNA- och virusvektorvacciner innehåller instruktioner till de mänskliga cellerna som beskriver hur de ska framställa ett antigenprotein. Dessa instruktioner ges i två olika former, antingen som en molekyl som kallas budbärar-RNA (ribonukleinsyra) eller mRNA, eller ett ofarligt virus som bär på den genetiska informationen.

När en person får någon av dessa typer av vacciner följer cellerna dessa instruktioner och framställer därefter det antigenprotein som immunsystemet känner igen som främmande för kroppen, samt aktiverar immunceller och bildar antikroppar.

De fyra första vaccinerna mot covid-19 som godkändes i EU var mRNA- eller virusvektorvacciner.
 

Godkännande av vacciner i EU

Ta reda på hur myndigheterna i Europa testar vacciner för att försäkra sig om att de är säkra och effektiva innan de godkänns för användning.

Fördelar med vaccination

Hur skyddar vacciner oss och förhindrar att sjukdomar sprids? Ta reda på deras fördelar för enskilda personer och för samhället.