Jak fungují vakcíny

Vakcíny fungují tak, že učí imunitní systém, jak bojovat proti onemocnění v případě, že s ním někdy přijde do styku. To výrazně snižuje riziko vážného onemocnění nebo rozšíření nemoci na ostatní. Vakcíny mohou chránit před jedním nebo více onemocněními. Někdy je možné podat souběžně několik vakcín za účelem ochrany před vícero onemocněními.

Vakcíny mohou chránit před jedním nebo více onemocněními. Někdy je možné podat souběžně několik vakcín za účelem ochrany před vícero onemocněními.

Většina vakcín obsahuje oslabené nebo inaktivované formy viru nebo bakterie, nebo jejich malou část, tzv. antigen.

Po podání vakcíny imunitní systém očkované osoby rozpozná tento antigen jako cizorodý. To aktivuje imunitní buňky k produkci protilátek a „zapamatování“ viru či bakterie. 

Pokud očkovaná osoba později přijde do kontaktu se skutečným virem nebo bakterií, její imunitní systém si na daný virus či bakterii „vzpomene“ a následně vytváří správné protilátky a rychle aktivuje správné imunitní buňky k hubení příslušného viru či bakterie, čímž danou osobu ochrání před příslušným onemocněním.

Naproti tomu lidé, kteří získají imunitu tím, že skutečně onemocní, mohou nemoc dále šířit a vystavit se riziku závažných komplikací způsobených daným onemocněním.

How vaccines work
1. Vakcína obsahuje antigen. 2. Při očkování imunitní systém dané osoby reaguje na antigen a naučí se proti němu bojovat. 3. Pokud se daná osoba nakazí tímto onemocněním, je chráněna, protože imunitní systém si pamatuje, jak reagovat.

Ochrana

Různé vakcíny poskytují různou úroveň ochrany. Doba trvání ochrany se liší v závislosti na onemocnění. Některé vakcíny dokáží chránit před onemocněním jen krátkou dobu a může být nutné přeočkování, jiné navodí imunitu na celý život.

Očkování nechrání pouze očkované osoby. Nepřímo chrání i neočkované osoby v příslušné komunitě, protože snižuje riziko vystavení infekci. Tomu říkáme „kolektivní imunita“.

Složky

Kromě jednoho nebo více antigenů lze do vakcíny přidat i další složky, které pomohou zachovat její stabilitu a účinnost. Regulační orgány dbají na to, aby všechny tyto složky byly bezpečné.

Mezi tyto složky patří:

  • stabilizátory, které udržují jednotlivé složky vakcíny stabilní,
  • adjuvans, které zlepšují imunitní reakci na vakcínu tím, že tuto reakci posilují, zrychlují a prodlužují její působení v čase – příkladem je hliník,
  • pomocné látky, což jsou neaktivní složky, jako je voda nebo chlorid sodný (sůl), jakož i konzervační nebo stabilizační látky, které pomáhají uchovávat vakcínu během skladování v nezměněné podobě, tj. účinnou.

V některých vakcínách můžeme nalézt i stopová množství dalších látek používaných ve výrobním procesu, například ovalbumin (bílkovinu přítomnou ve vejcích) nebo neomycin (antibiotikum). Pokud by tyto látky mohly u citlivého nebo alergického jedince vyvolat reakci, jejich přítomnost je zaznamenána v informacích poskytovaných zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Typy vakcín

Vakcíny na bázi proteinů obsahují malé části viru nebo bakterie, které nejsou nebezpečné, ale pomáhají imunitnímu systému rozpoznat skutečnou infekci a bojovat proti ní. Příkladem tohoto typu vakcín jsou vakcíny proti chřipce, tetanu a černému kašli, které se již používají mnoho let.

Tyto laboratorně vytvořené proteiny pouze stimulují imunitní systém a infekci ani onemocnění nezpůsobí.
Vakcíny na bázi proteinů často obsahují látky zvané adjuvans, které posilují reakci imunitního systému na vakcínu a zvyšují úroveň ochrany.
 

mRNA vakcíny a vakcíny na bázi virového vektoru obsahují instrukce, podle kterých lidské buňky vytvářejí antigenní protein. Tyto instrukce mohou mít jednu z těchto dvou podob: buď jako molekula zvaná mediátorová ribonukleová kyselina neboli mRNA, nebo jako neškodný virus, který nese genetickou informaci.

Jakmile člověk podstoupí očkování jedním z těchto typů vakcín, jeho buňky se řídí těmito pokyny a následně vytvářejí antigenní protein, který imunitní systém rozpozná jako cizorodý, což vede k aktivaci imunitních buněk a vytváření protilátek.

První čtyři vakcíny proti proti covidu-19 schválené v EU byly mRNA vakcíny nebo vakcíny na bázi virového vektoru.
 

Schvalování vakcín v EU

Zjistěte, jakým způsobem orgány v Evropě testují vakcíny, aby se ujistily, že jsou bezpečné a účinné před tím, než je schválí k použití.

Přínosy očkování

Jak nás vakcíny chrání a jak zamezují šíření onemocnění? Zjistěte, jaké jsou jejich přínosy pro jednotlivce i společnost.