O nás

Informace o středisku

Evropský informační portál o očkování (EVIP) vytvořilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) [1].

Na tomto portálu naleznete přesné a aktuální informace o různých vakcínách, jejich přínosech a možných nežádoucích účincích, zavedených mechanismech pro sledování bezpečnosti vakcín a očkovacích kalendářích jednotlivých zemí.

Cílem je poskytnout veřejnosti snadný přístup ke spolehlivým a vědecky podloženým informacím o vakcínách a očkování a pomoci bojovat proti dezinformacím o vakcínách v Evropě. To může pomoci jednotlivcům a komunitám činit informovaná rozhodnutí, která mohou omezit šíření nemocí, jimž lze předcházet očkováním, a chránit zdraví jednotlivců i veřejné zdraví.

Veškeré informace na našich internetových stránkách jsou revidovány a schvalovány týmem odborníků na vakcíny a veřejné zdraví [2]. Mají pomoci chránit vás i vaši komunitu před nemocemi, jimž lze předcházet očkováním.

Logo of European Commission

Evropská komise

Evropská komise je výkonným orgánem EU. Zastupuje zájmy Evropské unie jako celku. Komise je odhodlána učinit z Evropy zdravější a bezpečnější místo, kde si občané mohou být jisti ochranou svých zájmů.

Více informací o činnosti Evropské komise v oblasti očkování

Více informací o Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, které odpovídá za politiku v oblasti bezpečnosti potravin a veřejného zdraví

ECDC logo

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je vědeckou agenturou EU, jejímž úkolem je posilovat ochranu Evropy proti infekčním nemocem. Pokud jde o nemoci, jimž lze předcházet očkováním, středisko ECDC poskytuje pravidelně data o dozoru a vědecké poradenství týkající se vakcín, sleduje propuknutí nákazy a vypracovává informační materiály o imunizaci. 

Středisko ECDC rovněž spravuje nástroj k plánování očkování, což je internetová interaktivní platforma, na níž si lze zobrazit očkovací kalendáře všech členských států EU.

Navštivte internetové stránky střediska ECDC

EMA logo

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) odpovídá za vědecké hodnocení léčivých přípravků v EU, dozor nad nimi a sledování jejich bezpečnosti. Agentura EMA zajišťuje účinnost, kvalitu a bezpečnost vakcín. Agentura a její vědecké výbory zkoumají všechny dostupné údaje o vakcínách a posuzují jejich přínosy i rizika před jejich schválením i po jejich dodání na trh EU. Agentura EMA úzce spolupracuje s evropskými i mezinárodními partnery a sdílí informace o vakcínách i správných regulačních postupech.

Navštivte internetové stránky agentury EMA

Vaccine Safety Net

Portál EVIP je součástí sítě Vaccine Safety Net (VSN), což je celosvětová síť internetových stránek, kterou zřídila Světová zdravotnická organizace s cílem zprostředkovat spolehlivé informace o bezpečnosti vakcín.

Kontaktujte nás

Můžete se na nás obrátit na adrese evip@ecdc.europa.eu.

[1] Portál EVIP je iniciativou Evropské unie. Byl vytvořen v návaznosti na doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, které bylo přijato v prosinci roku 2018.

[2] Evropská komise, středisko ECDC a agentura EMA mají zavedené mechanismy pro zajištění nestrannosti. Jejich zaměstnanci i odborníci jsou povinni nahlásit jakékoli osobní či obchodní zájmy nebo zájmy v jakýchkoli organizacích, které by mohly ohrozit jejich nestrannost. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby se zaměstnanci ani odborníci při plnění svých pracovních povinností nezabývali záležitostmi, na kterých mají, přímo nebo nepřímo, osobní zájem, jenž by mohl ohrozit jejich nezávislost.

Page last updated 22 Kvě 2023