Over ons

Informatie over het Centrum

Het Europees vaccinatie-informatieportaal (EVIP) is ontwikkeld door het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC), in samenwerking met de Europese Commissie en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) [1].

Het EVIP is een bron van nauwkeurige en actuele informatie over verschillende vaccins, hun voordelen en mogelijke bijwerkingen, bestaande mechanismen om de vaccinveiligheid te monitoren en nationale vaccinatieschema’s.

Het portaal moet ervoor zorgen dat het publiek gemakkelijk toegang krijgt tot betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie over vaccins en vaccinatie en is erop gericht onjuiste informatie over vaccins in Europa te helpen bestrijden. Hierdoor worden zowel individuele personen als de gemeenschap in haar geheel geholpen om geïnformeerde beslissingen te nemen waardoor de verspreiding van door vaccinatie te voorkomen ziekten kan worden tegengegaan en de individuele en de volksgezondheid kunnen worden beschermd.

Alle informatie op onze website wordt beoordeeld en goedgekeurd door een team van deskundigen op het gebied van vaccins en volksgezondheid [2] en is bedoeld u te helpen uzelf en uw gemeenschap te beschermen tegen door vaccinatie te voorkomen ziekten.

Logo of European Commission

Europese Commissie

De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de EU. Zij vertegenwoordigt de belangen van de Europese Unie als geheel. De Commissie zet zich in om Europa gezonder en veiliger te maken in het belang van de burgers.

Meer informatie over de activiteiten van de Europese Commissie op het gebied van vaccinatie

Meer informatie over het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, het departement dat verantwoordelijk is voor het beleid op het gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid

ECDC logo

Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding (ECDC) is een wetenschappelijk EU-agentschap dat als taak heeft de bescherming van Europa tegen infectieziekten te versterken. Op het gebied van door vaccinatie te voorkomen ziekten verstrekt het ECDC regelmatig surveillancegegevens en wetenschappelijk advies over vaccins, monitort het ziekte-uitbraken en ontwikkelt het voorlichtingsmateriaal over immunisatie. 

Het ECDC onderhoudt ook de Vaccine Scheduler (vaccinatieplanner), een interactief onlineplatform waar de vaccinatieprogramma’s van alle EU-lidstaten te vinden zijn.

Bezoek de ECDC-website

EMA logo

Europees Geneesmiddelenbureau

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke beoordeling van, het toezicht op en de veiligheidsbewaking van geneesmiddelen in de EU. Het EMA ziet toe op de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van vaccins. Het EMA en zijn wetenschappelijke comités onderzoeken alle beschikbare gegevens en beoordelen de voordelen en risico’s van vaccins voordat zij worden goedgekeurd en zolang zij in de EU in de handel zijn. Het EMA werkt nauw samen met Europese en internationale partners en deelt informatie over vaccins en goede regelgevingspraktijken.

Bezoek de EMA-website

Vaccine Safety Net

De EVIP-website is aangesloten bij het Vaccine Safety Net (VSN), een wereldwijd netwerk van websites dat door de Wereldgezondheidsorganisatie is opgericht. Het VSN biedt betrouwbare informatie over de veiligheid van vaccins.

Contact

U kunt ons bereiken via evip@ecdc.europa.eu

[1] Het EVIP is een initiatief van de Europese Unie en is ontwikkeld naar aanleiding van de Aanbeveling van de Raad over betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, die is aangenomen in december 2018.

[2] De Europese Commissie, het ECDC en het EMA beschikken over mechanismen die hun onpartijdigheid waarborgen. Medewerkers en deskundigen moeten elk persoonlijk belang of elk belang in een bedrijf of organisatie dat hun onpartijdigheid in gevaar kan brengen, kenbaar maken. Zo wordt gewaarborgd dat medewerkers en deskundigen zich bij hun werkzaamheden niet bezighouden met zaken waarbij zij mogelijk direct of indirect een persoonlijk belang hebben dat hun onafhankelijkheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Page last updated 22 mei 2023