Om os

Organisationsinformation

Den Europæiske Vaccinationsinformationsportal (EVIP) er udviklet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i samarbejde med Europa-Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) [1].

EVIP er en kilde til nøjagtig og opdateret information om forskellige vacciner, deres fordele og eventuelle bivirkninger, eksisterende mekanismer til overvågning af vacciners sikkerhed og nationale vaccinationsordninger.

Målet er at give offentligheden let adgang til pålidelig, videnskabsbaseret information om vacciner og vaccinationer og bidrage til at bekæmpe misinformation om vacciner i Europa. Dette kan hjælpe enkeltpersoner og lokalsamfund med at træffe informerede beslutninger, der kan reducere spredningen af vaccineforebyggelige sygdomme, og beskytte den enkeltes sundhed og folkesundheden.

Al information på vores websted gennemgås og godkendes af et team af eksperter [2] i vacciner og folkesundhed, og den skal hjælpe dig med at beskytte dig selv og dit lokalsamfund mod sygdomme, der kan forebygges med vacciner.

Logo of European Commission

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen er EU's udøvende organ. Den repræsenterer Den Europæiske Unions samlede interesser. Kommissionen er fast besluttet på at gøre Europa til et sundere og sikrere sted, hvor borgerne kan have tillid til, at deres interesser beskyttes.

Få mere at vide om Europa-Kommissionens vaccinationsaktiviteter

Læs mere om Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, afdelingen med ansvar for fødevaresikkerhed og folkesundhedspolitikker

ECDC logo

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) er et videnskabeligt EU-agentur, der har til formål at styrke Europas forsvar mod smitsomme sygdomme. ECDC fremlægger regelmæssigt overvågningsdata om vaccineforebyggelige sygdomme, giver regelmæssigt videnskabelig rådgivning om vacciner, overvåger sygdomsudbrud og udarbejder materiale til understøttelse af kommunikation og immunisering. 

ECDC vedligeholder også Vaccine Scheduler, som er en interaktiv onlineplatform, der viser alle EU-medlemsstaternes vaccinationsprogrammer.

Besøg ECDC's websted

EMA logo

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ansvarligt for videnskabelig vurdering, tilsyn og sikkerhedsovervågning i forbindelse med lægemidler i EU. EMA sikrer effektiviteten, kvaliteten og sikkerheden ved vacciner. EMA og agenturets videnskabelige udvalg gennemgår alle tilgængelige data og vurderer lægemidlernes fordele og risici, før de godkendes, og mens de markedsføres i EU. EMA samarbejder tæt med europæiske og internationale partnere og deler oplysninger om vacciner og god reguleringspraksis.

Besøg EMA-webstedet

Vaccine Safety Net

EVIP-webstedet er medlem af Vaccine Safety Net (VSN), et globalt netværk af websteder, der er oprettet af Verdenssundhedsorganisationen, og som formidler pålidelig information om vacciners sikkerhed.

Kontakt os

Du kan komme i kontakt med os via evip@ecdc.europa.eu

[1] EVIP er et EU-initiativ, som er udviklet i henhold til Rådets henstilling om et styrket samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, som blev vedtaget i december 2018.

[2] Europa-Kommissionen, ECDC og EMA har indført procedurer for at sikre upartiskhed. Personale og eksperter skal angive, om de har personlige eller andre interesser i en virksomhed eller organisation, der kan kompromittere deres upartiskhed. Dette skal sikre, at personale og eksperter i varetagelsen af deres opgaver ikke håndterer sager, som de kan have en direkte eller indirekte personlig interesse i, så deres uafhængighed kompromitteres.

Page last updated 22 maj 2023