Vacciners sikkerhed og bivirkninger

Vaccine vial with viruses and symbols around it

Som alle andre lægemidler kan vacciner medføre bivirkninger hos nogle. Bivirkningerne er normalt milde og kortvarige. De er også sjældne, og godkendte vacciner anses for at være meget sikre. Nogle vacciner kan imidlertid være uhensigtsmæssige for personer med allergier eller visse sygdomme. 

Bivirkninger

Bivirkninger af vacciner kan omfatte let feber eller smerte eller rødme på indstiksstedet. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne. 

Når en vaccine er godkendt til brug i EU/EØS, overvåger Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og de nationale myndigheder løbende, om personer, der har fået vaccinen, oplever bivirkninger.

For mere information om bivirkninger ved vacciner, se: 

Indberetning af bivirkninger

Find ud af, hvordan vacciners sikkerhed og eventuelle bivirkninger løbende overvåges for at beskytte patienter i hele Europa.

Hvornår skal man vælge ikke at blive vaccineret?

Nogle kan ikke blive vaccineret på grund af særlige helbredsforhold. Hvis deres sundhedsudbyder har fortalt dem, at de har en kontraindikation for en bestemt vaccine bør de ikke blive vaccineret med den pågældende vaccine. En kontraindikation er en tilstand eller omstændighed, der gør det usikkert for en person at få en bestemt vaccine. I sådanne tilfælde er risiciene ved at blive vaccineret større end fordelene.

Allergiske reaktioner

En almindelig grund til ikke at blive vaccineret er allergi over for et eller flere af de aktive stoffer eller indholdsstoffer i vaccinen. Hvis en person tidligere har haft en ekstrem reaktion over for en vaccine, der medførte shock, hævelse og vejrtrækningsbesvær (anafylaksi), bør vedkommende ikke få den pågældende vaccine igen, medmindre det er endeligt udelukket, at den var årsagen.

Andre kontraindikationer

Nogle sygdomstilstande eller -behandlinger kan også være kontraindikationer for visse vacciner. Personer, der lider af forstyrrelser i immunforsvaret eller får særlige medicinske behandlinger, kan måske ikke få visse vacciner, såsom vacciner mod mæslinger, fåresyge, røde hunde, skoldkopper eller tyfus (oral vaccine).

Personer med svækket immunforsvar kan have fordel af, at personer omkring dem er fuldt vaccineret, fordi de dermed er indirekte beskyttet.

For bestemte vacciner kan der være andre kontraindikationer, som bør drøftes med lægen.

Vacciner og graviditet

Det er også vigtigt at vide, at nogle vacciner frarådes under graviditet. For eksempel bør vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde undgås under graviditet. Kvinder bør få alle rutinemæssigt anbefalede vacciner, inden de når den fødedygtige alder. Før de bliver vaccineret, bør de informere deres sundhedsudbyder om, at de kan være gravide, så det kan fastslås, hvilke vacciner der kan gives under og efter graviditeten.