Bezpečnost a nežádoucí účinky vakcín

Vaccine vial with viruses and symbols around it

Stejně jako je tomu u jakéhokoli jiného léčivého přípravku, i vakcíny mohou u některých osob vyvolat nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a krátkodobé povahy. Vyskytují se vzácně a schválené vakcíny jsou považovány za velmi bezpečné. Některé vakcíny však nemusí být vhodné pro určité osoby s alergiemi nebo určitými zdravotními potížemi. 

Nežádoucí účinky

Mezi nežádoucí účinky vakcín může patřit mírná horečka nebo bolest či zarudnutí v místě vpichu injekce. Závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné. 

Jakmile je vakcína schválena k použití v EU/EHP, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a vnitrostátní orgány průběžně sledují, zda se u osob, kterým byla vakcína podána, nevyskytnou nežádoucí účinky.

Více informací o nežádoucích účincích vakcín naleznete zde: 

Hlášení nežádoucích účinků

Zjistěte, jak jsou bezpečnost vakcín a veškeré možné nežádoucí účinky neustále sledovány s cílem chránit pacienty v celé Evropě.

Kdy se nenechat očkovat

Některé osoby se kvůli své specifické zdravotní situaci nemohou nechat očkovat. Pokud jim poskytovatel zdravotní péče sdělil, že určitá vakcína je pro ně kontraindikována, touto danou vakcínou by se neměly nechat očkovat. Kontraindikace je stav nebo okolnost, kvůli které není bezpečné, aby někomu byla určitá vakcína podána. V takových případech rizika očkování převažují nad jeho výhodami.

Alergické reakce

Jedním z častých důvodů, proč se nenechat očkovat, je alergie na některou z léčivých látek nebo složek vakcíny. Pokud se u určité osoby v minulosti vyskytla extrémní reakce na vakcínu, která způsobila šok, otok či potíže s dýcháním (anafylaxi), neměla by jí tato vakcína být znovu podána, pokud nelze jednoznačně vyloučit, že byla příčinou daného stavu.

Další kontraindikace

Kontraindikací pro některé vakcíny mohou být také určité nemoci nebo druhy léčby. Například je možné, že osobám s poruchami imunitního systému nebo osobám podstupujícím určitou léčbu nebude možné podat některé vakcíny, například vakcínu proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím nebo perorální vakcínu proti tyfu.

Osoby s oslabeným imunitním systémem mohou mít prospěch z toho, že osoby v jejich okolí jsou plně očkovány, neboť pak jsou chráněny nepřímo.

Kontraindikovány mohou být i určité konkrétní vakcíny, což je třeba probrat s poskytovatelem zdravotní péče.

Vakcíny a těhotenství

Je také důležité vědět, že některé vakcíny se nedoporučují během těhotenství. V těhotenství je třeba se vyhnout například očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Ženy by měly být očkovány všemi běžně doporučovanými vakcínami před dosažením reprodukčního věku. Pokud mohou být těhotné, měly by před očkováním informovat svého poskytovatele zdravotní péče a probrat s ním, které vakcíny mohou být podány během těhotenství a které po těhotenství.