Rokotteiden turvallisuus ja haittavaikutukset

Vaccine vial with viruses and symbols around it

Minkä tahansa lääkkeen tapaan myös rokotteet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia joillekin ihmisille. Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja lyhytaikaisia. Ne ovat myös harvinaisia, ja luvan saaneita rokotteita pidetään erittäin turvallisina. Jotkin rokotteet eivät kuitenkaan ehkä sovellu joillekin ihmisille, joilla on allergioita tai tiettyjä sairauksia. 

Haittavaikutukset

Rokotteen haittavaikutuksia voivat olla lievä kuume tai pistoskohdan kipu tai punoitus. Vakavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia. 

Kun rokote on hyväksytty käyttöön EU:ssa/ETA-alueella, Euroopan lääkevirasto (EMA) ja kansalliset viranomaiset seuraavat jatkuvasti, ilmeneekö rokotteen saaneilla henkilöillä haittavaikutuksia.

Näistä haittavaikutuksista on lisätietoja kohdassa 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Lue, miten rokotteiden turvallisuutta ja mahdollisia haittavaikutuksia seurataan jatkuvasti potilaiden suojelemiseksi kaikkialla Euroopassa.

Milloin rokotetta ei kannata ottaa?

Jotkut ihmiset eivät voi ottaa rokotetta terveydentilansa vuoksi. Jos heidän terveydenhoitopalvelujen tarjoajansa on kertonut, että heillä on tiettyä rokotetta koskeva vasta-aihe, heitä ei pitäisi rokottaa kyseisellä rokotteella. Vasta-aihe on sairaus tai tila, jonka vuoksi tietyn rokotteen saaminen ei ole turvallista. Tällaisissa tapauksissa rokotuksen riskit ovat suuremmat kuin rokotuksen hyödyt.

Allergiset reaktiot

Yksi yleinen syy olla ottamatta rokotetta on allergia jollekin rokotteen vaikuttavalle aineelle tai ainesosalle. Jos henkilö on aiemmin saanut rokotteesta vakavan reaktion, joka on aiheuttanut sokin, turvotusta ja hengitysvaikeuksia (anafylaksia), hänelle ei pitäisi antaa kyseistä rokotetta uudelleen, ellei rokotetta ole kokonaan suljettu pois mahdollisten syiden joukosta.

Muita vasta-aiheita

Tietyt sairaudet tai sairauden hoidot voivat myös olla vasta-aiheita joillekin rokotteille. Esimerkiksi henkilöille, joilla on immuunijärjestelmän häiriöitä tai jotka saavat sairauteensa tiettyjä hoitoja, ei ehkä pystytä antamaan tiettyjä rokotteita, kuten rokotteita tuhkarokkoa, sikotautia, vihurirokkoa tai vesirokkoa vastaan tai suun kautta annettavaa lavantautirokotetta.

Ihmisille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt, voi olla hyötyä siitä, että heidän ympärillään olevat henkilöt ovat täysin rokotettuja, sillä silloin he ovat epäsuorasti suojassa.

Tietyille rokotteille saattaa olla muita vasta-aiheita, joista on keskusteltava terveydenhoidon ammattilaisen kanssa.

Rokotteet ja raskaus

On myös tärkeää tietää, että joitakin rokotteita ei suositella raskauden aikana. Esimerkiksi tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteita tulisi välttää raskauden aikana. Naisten olisi saatava kaikki tavallisesti suositellut rokotteet ennen lisääntymisikää. Heidän on ennen rokotteen saamista kerrottava terveydenhoidon tarjoajalleen, mikäli he voivat olla raskaana, jotta voidaan keskustella siitä, mitä rokotteita voidaan antaa raskauden aikana ja sen jälkeen.