Ασφάλεια του εμβολίου και ανεπιθύμητες ενέργειες

Vaccine vial with viruses and symbols around it

Όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο, τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ορισμένα άτομα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες και μικρής διάρκειας. Επίσης, είναι σπάνιες και τα εγκεκριμένα εμβόλια θεωρούνται πολύ ασφαλή. Ωστόσο, κάποια εμβόλια μπορεί να μην είναι κατάλληλα για ορισμένα άτομα με αλλεργίες ή που πάσχουν από κάποιες παθήσεις. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου μπορεί να περιλαμβάνονται ήπιος πυρετός, πόνος ή ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών είναι πολύ σπάνια. 

Μετά την έγκριση ενός εμβολίου στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και οι εθνικές αρχές παρακολουθούν συνεχώς κατά πόσον τα άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων, βλ.: 

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Μάθετε πώς η ασφάλεια των εμβολίων και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση, ώστε να προστατεύονται οι ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πότε δεν πρέπει να εμβολιάζεστε

Ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να εμβολιαστούν λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης της υγείας τους. Εάν ο γιατρός τούς έχει ενημερώσει ότι ένα συγκεκριμένο εμβόλιο αντενδείκνυται λόγω της πάθησής τους, τότε δεν πρέπει να εμβολιάζονται με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Ως αντένδειξη νοείται μια κατάσταση ή περίσταση της υγείας ενός ατόμου στο οποίο η χορήγηση ενός συγκεκριμένου εμβολίου δεν είναι ασφαλής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κίνδυνοι υπερτερούν του οφέλους που αναμένεται από τον εμβολιασμό.

Αλλεργικές αντιδράσεις

Ένας συνήθης λόγος μη εμβολιασμού είναι η αλλεργία σε οποιαδήποτε από τις δραστικές ουσίες ή τα συστατικά του εμβολίου. Εάν ένα άτομο είχε εκδηλώσει στο παρελθόν ακραία αντίδραση μετά από εμβολιασμό που του προκάλεσε καταπληξία, οίδημα και δυσκολία στην αναπνοή (αναφυλαξία), δεν θα πρέπει να λάβει ξανά το εμβόλιο αυτό, εκτός εάν η αιτία έχει αποκλειστεί οριστικά.

Λοιπές αντενδείξεις

Ορισμένες ιατρικές παθήσεις ή θεραπείες μπορεί επίσης να αντενδείκνυνται για ορισμένα εμβόλια. Για παράδειγμα, άνθρωποι με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος ή οι οποίοι λαμβάνουν ειδικές ιατρικές θεραπείες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβουν ορισμένα εμβόλια, όπως κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας, της ερυθράς, της ανεμευλογιάς ή από του στόματος εμβόλιο κατά του τυφοειδούς πυρετού.

Τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να επωφεληθούν από το γεγονός ότι οι γύρω τους είναι πλήρως εμβολιασμένοι, καθώς έτσι προστατεύονται έμμεσα.

Για ορισμένα εμβόλια ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες αντενδείξεις, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσετε με τον γιατρό σας.

Εμβόλια και εγκυμοσύνη

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι ορισμένα εμβόλια δεν συνιστώνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης . Για παράδειγμα, τα εμβόλια ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα συνήθη εμβόλια πριν την αναπαραγωγική ηλικία. Πριν από τον εμβολιασμό τους, θα πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους εάν μπορούν να μείνουν έγκυες, ώστε να εξετάσουν ποια εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη.