Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων

woman being vaccinated
© iStock

Η ικανότητα του εμβολίου να προλαμβάνει μια συγκεκριμένη ασθένεια καθορίζει την αποτελεσματικότητά του. Τα εγκεκριμένα εμβόλια είναι αποτελεσματικά για την πρόληψη των ασθενειών και την προστασία του πληθυσμού όταν χορηγούνται σωστά.

Όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο, κανένα εμβόλιο δεν είναι 100 % αποτελεσματικό σε κάθε εμβολιαζόμενο άτομο. Η αποτελεσματικότητα σε ένα άτομο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Η ηλικία του
  • άλλες ασθένειες ή παθήσεις που μπορεί να έχει
  • ο χρόνος που μεσολαβεί μετά τον εμβολιασμό
  • η προηγούμενη επαφή με την ασθένεια
  • ο τρόπος χορήγησης του εμβολίου
  • το εμβόλιο.

Για παράδειγμα, το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. Συνήθως παρέχει δια βίου προστασία και είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό περίπου 97-99 % στα υγιή παιδιά που λαμβάνουν δύο δόσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο μπορεί να προσβληθεί από μια ασθένεια παρά το ότι μπορεί να έχει εμβολιαστεί με τις συνιστώμενες δόσεις του αντίστοιχου εμβολίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα άτομα δεν αναπτύσσουν επαρκή προστασία κατά της νόσου ή ότι η ανοσία τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, τα συμπτώματα των ατόμων αυτών είναι συχνά ηπιότερα απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς εμβολιασμό. Είναι επίσης λιγότερο πιθανό να μολύνουν άλλους.

Οφέλη από τον εμβολιασμό

Πώς μας προστατεύουν τα εμβόλια και πώς σταματούν την εξάπλωση των ασθενειών; Μάθετε τα οφέλη τους για τα άτομα και την κοινότητα.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Μάθετε πώς η ασφάλεια των εμβολίων και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση, ώστε να προστατεύονται οι ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τρόπος δράσης των εμβολίων

Τα εμβόλια διδάσκουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα πώς να καταπολεμήσει τη νόσο. Μάθετε πώς δρουν για να μας προστατεύουν από την ασθένεια.

Page last updated 13 Μαρ 2020