Éifeachtacht vacsaíne

woman being vaccinated
© iStock

Is é an cumas atá ag vacsaíne le galar ar leith a chosc a rialaíonn a héifeachtacht. Tá vacsaíní ceadaithe éifeachtach chun galar a chosc agus chun an pobal a chosaint agus iad riartha i gceart.

Mar a bhíonn le haon leigheas, níl aon vacsaín 100% éifeachtach i ngach duine atá vacsaínithe. Braitheann éifeachtacht ar dhuine ar líon tosca. Áirítear leo sin:

  • an aois;
  • galair nó dálaí eile a d'fheadfadh bheith air;
  • an tréimhse ama ón vacsaíniú;
  • teagmháil roimhe leis an ngalar;
  • an dóigh a dtugtar an vacsaín;
  • an vacsaín féin.

Mar shampla, tá an vacsaín in aghaidh na bruitíní, na leicní agus rubella (MMR) thar a bheith éifeachtach chun galar a chosc. Tugann sé cosaint ar feadh an tsaoil agus éifeachtacht timpeall 97-99% i measc leanaí sláintiúla a fhaigheann dhá dháileog.

I gcúinsí áirithe, féadann an galar teacht ar dhuine fós, fiú tar éis an dáileog mholta vacsaíne a fháil ina aghaidh. Easpa cosanta á fhorbairt in aghaidh an ghalair nó de dheasca imdhíonacht laghdaithe le himeacht ama sa duine is cúis leis sin. Sna cásanna sin, áfach, is minic a bhíonn siomptóim duine níos éadroime ná an cás gan an vacsaíniú a bheith air/uirthi. Is lú is dócha go n-ionfhabhtóidh siad daoine eile freisin.

Buntáistí an vacsaínithe

Conas a chosnaíonn vacsaíní sinn agus conas a chuireann siad cosc ar scaipeadh galar? Faigh tuilleadh eolais maidir leis na buntáistí a bhaineann leo do dhaoine aonair agus don phobal araon.

Formheas vacsaíní san Aontas

Faigh tuilleadh eolais maidir leis an gcaoi a ndéanann údaráis san Eoraip tástáil chun a chinntiú go mbíonn vacsaíní sábháilte agus éifeachtach sula gceadaítear iad lena n‑úsáid.

Fo-iarmhairtí a thuairisciú

Faigh amach conas a dhéantar monatóireacht leanúnach ar shábháilteacht vacsaíní agus ar aon fho-iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann chun othair ar fud na hEorpa a chosaint.

Page last updated 13 Már 2020