Faisnéis ó údaráis sláinte na mBalltsát agus na dtíortha LEE

Nuair a bhítear ag breathnú ar fhaisnéis a bhaineann leis an tsláinte, d’fhéadfadh sé a bheith deacair cáilíocht agus cruinneas na faisnéise a fhaightear a mheas. Leis an bhfaisnéis ar fad atá ar fáil ar an idirlíon agus a scaiptear ar na meáin shóisialta maidir le vacsaíniú, d’fhéadfaí go mbeadh dul amú ar dhaoine ina leith uaireanta. D’fhéadfadh daoine a bheith ag machnamh ar an áit le faisnéis chruinn a aimsiú, ar bhunadh na faisnéise a aimsíonn siad agus freisin má thacaítear an fhaisnéis ábhartha le fianaise eolaíoch. Sa chuid seo cuirtear faoi do bhráid naisc chuig acmhainní náisiúnta na mBallstát agus na dtíortha LEE chun rochtain ar fhoinsí iontaofa faisnéise a éascú.

Iceland An Íoslainn