Informacje od organów ds. zdrowia UE/EOG

Jeśli chodzi o informacje dotyczące zdrowia, ocena jakości i dokładności informacji może okazać się trudna. Wszystkie informacje dostępne w internecie i rozpowszechniane przez media społecznościowe na temat szczepień mogą sprawiać, że ludzie czują się nieco zagubieni. Ludzie mogą się zastanawiać, gdzie można znaleźć dokładne informacje, kto stoi za opracowywaniem znajdowanych przez nich informacji, a także czy informacje te są poparte dowodami naukowymi. W celu ułatwienia dostępu do zaufanych źródeł informacji niniejsza sekcja zawiera linki do zasobów krajowych w UE/EOG.