ES (EEE) sveikatos priežiūros institucijų informacija

Ieškant su sveikata susijusios informacijos, gali būti sunku įvertinti rastos informacijos kokybę ir tikslumą. Matydami gausybę internete ir socialiniuose tinkluose skelbiamos informacijos apie skiepus, žmonės kartais gali pasimesti. Jiems gali būti neaišku, kur rasti tikslią informaciją, kas yra rastos informacijos autorius, taip pat ar ta informacija pagrįsta moksliniais duomenimis. Siekiant palengvinti prieigą prie patikimų informacijos šaltinių, šiame skyriuje pateikiamos nuorodos į ES (EEE) šalių nacionalinius išteklius.