Πληροφορίες από τις υγειονομικές αρχές της ΕΕ/του ΕΟΧ

Κατά την εξέταση των πληροφοριών που αφορούν την υγεία, μπορεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η ποιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Λόγω της πληθώρας των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον εμβολιασμό, οι άνθρωποι μερικές φορές μπορεί να νιώθουν αποπροσανατολισμένοι. Μπορεί να διερωτώνται πού μπορούν να βρουν ακριβείς πληροφορίες, ποιοι βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία των πληροφοριών που εντοπίζουν και, επίσης, εάν οι πληροφορίες τεκμηριώνονται με επιστημονικά στοιχεία. Η παρούσα ενότητα περιέχει συνδέσμους προς εθνικούς πόρους στην ΕΕ/στον ΕΟΧ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφοριών.

Czechia Τσεχική Δημοκρατία

Iceland Ισλανδία

Ireland Ιρλανδία

Norway Νορβηγία