Πότε πρέπει να εμβολιαζόμαστε

Τα εμβόλια προστατεύουν τους ανθρώπους σε διάφορα στάδια της ζωής τους. Ο εμβολιασμός συνιστάται σε διαφορετικές ηλικίες, συχνά σε βρέφη και παιδιά, αλλά και σε εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους.

Τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού στις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ συνιστούν τον εμβολιασμό σε συγκεκριμένες ηλικίες και για συγκεκριμένους πληθυσμούς. Παρέχουν επίσης συστάσεις για άτομα με χρόνια νοσήματα. Σε ορισμένες χώρες οι συστάσεις αυτές εκπονούνται σε κρατικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας (π.χ. γιατροί, νοσηλευτές) είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς τους εμβολιάζονται με τα συνιστώμενα εμβόλια την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Ορισμένα εμβόλια δεν εντάσσονται στα προγράμματα συστηματικού εμβολιασμού αλλά στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να εμβολιαστούν όσοι ταξιδεύουν σε περιοχές όπου ενδημούν ορισμένα λοιμώδη νοσήματα, όπως ο κίτρινος πυρετός και ο τυφοειδής πυρετός. Ορισμένες χώρες ζητούν αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση συγκεκριμένων εμβολιασμών προτού να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα.

Page last updated 13 Μαρ 2020