Υποχρεωτικός ή συνιστώμενος εμβολιασμός

Κάθε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ εφαρμόζει δικό της πρόγραμμα ανοσοποίησης. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ προβλέπουν εθελοντικό εμβολιασμό. Σε 12 χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ, ο εμβολιασμός των παιδιών για ορισμένες ασθένειες είναι υποχρεωτικός, αν και τα εμβόλια που ορίζονται ως υποχρεωτικά διαφέρουν μεταξύ των χωρών αυτών.

Οι χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ έχουν επιτύχει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη με τα σχήματα υποχρεωτικού και εθελοντικού εμβολιασμού.

Κάθε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ μπορεί να αποφασίζει εάν ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός ή εθελοντικός στην επικράτειά της. Οι εθνικές κυβερνήσεις συνεκτιμούν παράγοντες όπως τα συστήματα υγείας τους, τα νομικά τους συστήματα και τα πολιτισμικά πρότυπα.

Πληροφορίες για τις χώρες που προβλέπουν υποχρεωτικό εμβολιασμό διατίθενται στο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών Vaccine Scheduler.

Page last updated 13 Μαρ 2020