Kohustuslik või soovitatav vaktsineerimine

Iga ELi/EMP riik rakendab oma vaktsineerimiskava. Enamikus ELi/EMP riikides toimub vaktsineerimine soovituslikul alusel. 12 ELi/EMP riigis on kohustuslik vaktsineerida lapsi mõne haiguse vastu, kuigi see, mis haiguse vastu vaktsineerimine on kohustuslik, oleneb riigist.

ELi/EMP riigid on tänu kohustuslikule ja mittekohustuslikule vaktsineerimisele saavutanud kõrge vaktsineeritustaseme.

Iga ELi/EMP riik otsustab, kas vaktsineerimine on riigis kohustuslik või vabatahtlik. Riikide valitsused arvestavad seda otsustades riigi tervishoiusüsteemi, õigussüsteemi ja kultuuritavadega.

Teave, mis riikides on vaktsineerimine kohustuslik, on vaktsineerimisgraafiku jaotises.

Page last updated 13 Märts 2020