Vaktsiinide ohutus ja kõrvaltoimed

Vaccine vial with viruses and symbols around it

Nagu iga ravim, võivad ka vaktsiinid mõnel inimesel põhjustada kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja lühiajalised. Samuti on need haruldased ja kasutusloaga vaktsiinid on väga ohutud. Mõni vaktsiin ei pruugi siiski sobida mõnele allergia või teatud terviseprobleemidega inimesele. 

Kõrvaltoimed

Vaktsiinide kõrvaltoimed on näiteks kerge palavik või süstekoha valu või punetus. Raskeid kõrvaltoimeid esineb väga harva. 

Pärast heakskiitu kasutamiseks ELis/EMPs jälgivad Euroopa Ravimiamet (EMA) ja riiklikud ametiasutused pidevalt, kas vaktsiini saanud inimestel esineb kõrvaltoimeid.

Vaktsiinide kõrvaltoimete lisateave: 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Lugege, kuidas jälgitakse pidevalt vaktsiinide ohutust ja võimalikke kõrvaltoimeid, et kaitsta patsiente kogu Euroopas.

Millal ei tohi vaktsineerida

Osa inimesi ei saa vaktsineerida nende terviseseisundi tõttu. Kui tervishoiuteenuse osutaja on inimesele öelnud, et tal on vastunäidustus konkreetse vaktsiini suhtes, ei tohi teda selle konkreetse vaktsiiniga vaktsineerida. Vastunäidustus on haigusseisund või asjaolu, mis muudab konkreetse vaktsiini saamise inimese jaoks ohtlikuks. Sellistel juhtudel on vaktsineerimise riskid suuremad kui vaktsineerimise kasulikkus.

Allergilised reaktsioonid

Üks tavalistest põhjustest mitte vaktsineerida on allergia vaktsiini mis tahes toimeaine või koostisosa vastu. Kui inimesel on varem esinenud šokki, turset ja hingamisraskusi põhjustanud äärmuslikku reaktsiooni (anafülaksia) vaktsiinile, ei tohi ta seda vaktsiini uuesti saada, v.a kui vaktsiin kui põhjus on lõplikult välistatud.

Muud vastunäidustused

Teatud terviseseisundid või ravi võivad samuti olla vastunäidustus mõnele vaktsiinile. Näiteks inimesi, kellel on immuunsüsteemi häired või kes saavad teatud eriravi, ei pruugi olla võimalik vaktsineerida teatud vaktsiinidega, nt leetrite, mumpsi, punetiste, tuulerõugete vastu või suukaudse tüüfusevaktsiiniga.

Nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestele võib olla kasulik, kui nende lähedased on täielikult vaktsineeritud, sest siis on nad kaudselt kaitstud.

Konkreetsetel vaktsiinidel võib olla muid vastunäidustusi, mida tuleb arutada arstiga.

Vaktsiinid ja rasedus

Samuti on oluline teada, et mõni vaktsiin ei ole soovitatav raseduse ajal. Näiteks vaktsineerimist leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiinidega tuleb raseduse ajal vältida. Naised peaksid saama kõik tavapäraselt soovitatavad vaktsiinid enne reproduktiivsesse ikka jõudmist. Enne vaktsineerimist tuleb tervishoiuteenuse osutajat teavitada võimalikust rasedusest, et arutada, mis vaktsiinidega tohib vaktsineerida raseduse ajal ja pärast seda.