Bezpečnosť a vedľajšie účinky očkovacej látky

Vaccine vial with viruses and symbols around it

Tak ako v prípade iných liekov, aj očkovacie látky môžu u niektorých osôb vyvolať vedľajšie účinky. Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a krátkodobé. Vyskytujú sa zriedkavo a schválené očkovacie látky sa považujú za veľmi bezpečné. Niektoré očkovacie látky však nemusia byť vhodné pre niektoré osoby trpiace alergiami alebo určitými zdravotnými problémami. 

Vedľajšie účinky

Medzi vedľajšie účinky očkovacích látok môže patriť mierna horúčka alebo bolesť či začervenanie v mieste vpichu. Závažné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé. 

Po schválení očkovacej látky na používanie v EÚ/EHP Európska agentúra pre lieky (EMA) a vnútroštátne orgány neustále monitorujú, či sa u ľudí, ktorí očkovaciu látku dostali, vyskytli nejaké vedľajšie účinky.

Ďalšie informácie o vedľajších účinkoch očkovacích látok sa nachádzajú tu: 

Hlásenie vedľajších účinkov

Zistite, ako sa bezpečnosť očkovacej látky a akékoľvek potenciálne vedľajšie účinky nepretržite kontrolujú v záujme ochrany pacientov v celej Európe.

Kedy sa nenechať zaočkovať

Niektoré osoby sa vzhľadom na svoj špecifický zdravotný stav nemôžu dať zaočkovať. Ak ich poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súvislosti s určitou očkovacou látkou informoval o kontraindikácii, touto konkrétnou očkovacou látkou by sa nemali dať zaočkovať. Kontraindikácia je stav alebo okolnosť, kvôli ktorej nie je bezpečné, aby bola danej osobe podaná určitá očkovacia látka. V takýchto prípadoch riziká očkovania prevažujú nad prínosmi.

Alergické reakcie

Jedným z častých dôvodov, prečo sa nenechať zaočkovať, je alergia na niektoré z liečiv alebo zložiek očkovacej látky. Ak sa u osoby v minulosti vyskytla extrémna reakcia spôsobujúca šok, opuch a ťažkosti s dýchaním (anafylaxia) na očkovaciu látku, nemala by sa jej táto očkovacia látka znovu podať, kým nie je možné jednoznačne vylúčiť, že bola príčinou výskytu takejto reakcie.

Ďalšie kontraindikácie

Pre niektoré očkovacie látky môžu byť kontraindikáciami aj určité zdravotné stavy alebo liečba. Napríklad osobám s poruchami imunitného systému alebo osobám, ktoré podstupujú špecifickú lekársku liečbu, nebude možné niektoré očkovacie látky podať, napríklad proti osýpkam, mumpsu, ružienke, ovčím kiahňam alebo perorálnu očkovaciu látku proti týfusu.

Pre osoby s oslabeným imunitným systémom môže byť prospešné, ak sú ľudia v ich okolí sú plne zaočkovaní, pretože sú tak nepriamo chránené.

Pre konkrétne očkovacie látky môžu existovať ďalšie kontraindikácie, o ktorých by ste sa mali porozprávať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Očkovacie látky a tehotenstvo

Je tiež dôležité vedieť, že niektoré očkovacie látky sa počas tehotenstva neodporúčajú. Počas tehotenstva sa napríklad nemá očkovať proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ženy majú byť zaočkované všetkými bežne odporúčanými očkovacími látkami pred dosiahnutím reprodukčného veku. Pred očkovaním by mali informovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o tom, že môžu byť tehotné, a mali by s ním prediskutovať, ktoré očkovacie látky je možné podávať počas tehotenstva a po ňom.