Očkovacie schémy v EÚ/EHP

Vaccination schedules

Každý členský štát EÚ/EHP zodpovedá za svoju vlastnú politiku v oblasti verejného zdravia, ktorá zahŕňa národný imunizačný program a očkovaciu schému.

Národné očkovacie schémy v krajinách EÚ/EHP sú k dispozícii v plánovači očkovaní ECDC.

Očkovacie schémy v jednotlivých krajinách môžu mať určité odchýlky. Ide o odlišnosti, ktoré sa týkajú:

 • veku očkovaných osôb,
 • skupín obyvateľstva,
 • počtu a načasovania dávok,
 • či sa očkovacie látky podávajú samostatne alebo v kombinácii s inými očkovacími látkami. 

V niektorých krajinách EÚ/EHP je očkovanie detí proti niektorým chorobám povinné. Rozdiely medzi krajinami ovplyvňujú faktory, ako je záťaž spôsobená danou chorobou, štruktúry a zdroje systému zdravotnej starostlivosti, politické a kultúrne faktory, ako aj odolnosť programu očkovania.

Tieto rozdiely v očkovacích schémach neznamenajú, že niektoré sú lepšie ako iné, sú prispôsobené rôznym okolnostiam a zdravotným systémom. Vo všetkých členských štátoch EÚ/EHP je zabezpečená rovnaká úroveň ochrany

V krajinách EÚ/EHP sa dosiahla vysoká zaočkovanosť vďaka povinnému a nepovinnému očkovaniu.

Vakcinačné schémy

Očkovacie schémy pre deti vo všetkých krajinách EÚ/EHP zahŕňajú očkovanie proti týmto chorobám:

 • osýpky,
 • mumps,
 • ružienka,
 • záškrt,
 • tetanus,
 • čierny kašeľ (lat. pertussis),
 • detská obrna,
 • Haemophilus influenzae typ B,
 • ľudský papilomavírus (HPV).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča očkovanie proti hepatitíde typu B ako súčasť univerzálnej očkovacej schémy detí, ale v niektorých štátoch EÚ/EHP sa očkujú iba deti s vyšším rizikom infekcie a dospelí v hlavných rizikových skupinách.

V niektorých štátoch EÚ/EHP sa deťom ponúka očkovanie proti týmto chorobám:

 • hepatitída A,
 • chrípka,
 • invazívne ochorenie spôsobené baktériou Neisseria meningitidis,
 • invazívne ochorenie spôsobené baktériou Streptococcus pneumoniae,
 • rotavírusová infekcia,
 • tuberkulóza,
 • ovčie kiahne (lat. varicella).

Okrem toho majú všetky štáty EÚ/EHP odporúčania pre očkovanie proti sezónnej chrípke pre kľúčové rizikové skupiny.