Vaksinasjonsprogrammer i EU/EØS

Vaccination schedules

Hvert enkelt EU/EØS-land har ansvar for sin egen nasjonale folkehelsepolitikk, deriblant sitt nasjonale vaksinasjonsprogram og tidsplanen for det.

Informasjon om tidsplaner for vaksinasjon i EU/EØS-land er å finne i ECDCs vaksinasjonsplanlegger.

Vaksinasjonsprogrammer i hvert enkelt land kan ha noen variasjoner. De henviser til

 • alderen på dem som blir vaksinert
 • befolkningsgrupper
 • antall doser og tidspunkt for dosering
 • om vaksinene gis alene eller i kombinasjon med andre vaksiner. 

I flere EU/EØS-land er det obligatorisk å vaksinere barn mot enkelte sykdommer. Forskjellene mellom landene påvirkes av faktorer som sykdomsbyrde, strukturer og ressurser i helsevesenet, politiske og kulturelle faktorer samt vaksinasjonsprogrammets robusthet.

Disse forskjellene i vaksinasjonsprogrammer betyr ikke at noen er bedre enn andre, de er tilpasset forskjellige omstendigheter og helsesystemer. Samme beskyttelsesgrad sikres i hvert enkelt EU/EØS-land. 

EU/EØS-land har oppnådd høy vaksinasjonsdekning gjennom obligatorisk og frivillig vaksinasjon.

Vaksinasjonsprogrammer

Barnevaksinasjonsprogrammer i alle EU/EØS-land omfatter vaksinasjon mot

 • meslinger
 • kusma
 • røde hunder
 • difteri
 • stivkrampe
 • kikhoste
 • poliomyelitt
 • Haemophilus influenzae type B
 • humant papillomvirus (HPV)

Verdens helseorganisasjon anbefaler vaksinasjon mot hepatitt B som del av det generelle barnevaksinasjonsprogrammet, men enkelte EU/EØS-land vaksinerer bare barn med høy risiko for smitte og voksne i de viktigste risikogruppene.

Barn i enkelte EU/EØS-land tilbys vaksinasjon mot

 • hepatitt A
 • influensa
 • invasiv sykdom forårsaket av Neisseria meningitidis
 • invasiv sykdom forårsaket av Streptococcus pneumoniae
 • rotavirus
 • tuberkulose
 • vannkopper

I tillegg har alle EU/EØS-land anbefalinger om vaksinasjon mot sesonginfluensa for de viktigste risikogruppene.