Rasporedi cijepljenja u EU-u / EGP-u

Vaccination schedules

Svaka država EU-a / EGP-a odgovorna je za svoju nacionalnu politiku javnog zdravstva, uključujući za nacionalni program cijepljenja i raspored cijepljenja.

Nacionalni rasporedi cijepljenja svake države EU-a / EGP-a nalaze se u ECDC-ovu rasporedu cijepljenja.

Rasporedi cijepljenja u svakoj državi mogu se ponešto razlikovati. Takve razlike odnose se na:

 • dob osoba koje se cijepe
 • skupine populacije
 • broj i vremenski raspored doza
 • daju li se cjepiva samostalno ili u kombinaciji s drugim cjepivima. 

U nekoliko država EU-a / EGP-a cijepljenje djece protiv nekih bolesti obvezno je. Na razlike među državama utječu čimbenici kao što su teret bolesti, strukture i resursi zdravstvenog sustava, politički i kulturni čimbenici, ali i otpornost programa cijepljenja.

Te razlike u rasporedima cijepljenja ne znače da su neki bolji od drugih, već su prilagođeni različitim okolnostima i zdravstvenim sustavima. Ista razina zaštite osigurana je u svakoj državi EU-a / EGP-a. 

Države EU-a / EGP-a postigle su visoke stope procijepljenosti obveznim i neobveznim cijepljenjem.

Raspored cijepljenja

Rasporedi cijepljenja djece u svim državama EU-a / EGP-a uključuju cjepiva protiv:

 • ospica
 • zaušnjaka
 • rubeole
 • difterije
 • tetanusa
 • magarećeg kašlja (hripavca)
 • poliomijelitisa
 • bakterije Haemophilus influenzae tipa B
 • humanog papilomavirusa (HPV-a).

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje cijepljenje protiv hepatitisa B u sklopu općeg rasporeda cijepljenja djece, no neke države EU-a / EGP-a cijepe samo djecu s višim rizikom od infekcije i odrasle u ključnim rizičnim skupinama.

Djeci se u nekim državama EU-a / EGP-a nudi cijepljenje protiv:

 • hepatitisa A
 • gripe
 • invazivne bolesti koju uzrokuje bakterija Neisseria meningitidis
 • invazivne bolesti koju uzrokuje bakterija Streptococcus pneumoniae
 • rotavirusa
 • tuberkuloze
 • vodenih kozica (varičela).

Osim toga, sve države EU-a / EGP-a preporučuju cijepljenje protiv sezonske gripe ključnim rizičnim skupinama.