O cjepivima

Cijepljenjem se ljude štiti od ozbiljnih i po život opasnih zaraznih bolesti. U prošlosti je mnogo ljudi umiralo od bolesti koje se danas mogu spriječiti cijepljenjem. Bolesti i komplikacije koje su nekada bile česte, sada su postale rijetke ili su čak potpuno nestale zahvaljujući raširenosti cijepljenja. 

Neke od tih komplikacija uključuju:

  • paralizu, doživotni invaliditet ili smrt od dječje paralize 
  • sljepoću zbog ospica
  • gluhoću, kataraktu ili poteškoće u učenju u djece majki koje su preboljele rubeolu u ranoj trudnoći. 

Cijepljenje pomaže spriječiti širenje bolesti u zajednicama. Ako je procijepljen visok postotak populacije, otežano je širenje zaraznih bolesti. To je poznato kao „kolektivna imunost” (a naziva se još i „imunost krda”). 

Želite li saznati više o kolektivnoj imunosti, pogledajte: 

Koristi cijepljenja

Kako nas cjepiva štite i zaustavljaju širenje bolesti? Doznajte koje su njihove koristi za pojedince i zajednicu.

Cijepljenje je najbolji način stjecanja imunosti na bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, za razliku od imunosti stečene prebolijevanjem bolesti. Cijepljenjem se sprječava izbijanje simptoma bolesti, koji mogu biti teški. 

Programi cijepljenja imaju šire društvene koristi, a smanjivanjem pritisaka na sustave zdravstvene i socijalne skrbi pridonose smanjenju socijalnih, psiholoških i financijskih opterećenja koja stvaraju bolesti.