Относно ваксините

Ваксините предпазват хората от сериозни и животозастрашаващи инфекциозни заболявания. В миналото много хора са умирали от заболявания, които днес могат да бъдат предотвратени чрез ваксинация. Болести и усложнения, които преди са били често срещани, вече са редки или дори са изчезнали напълно благодарение на масовата ваксинация. 

Някои от тези усложнения включват:

  • парализа, инвалидност за цял живот или смърт от полиомиелит 
  • слепота, причинена от морбили
  • глухота, катаракти или умствена изостаналост при бебета, родени от майки, прекарали рубеола в началото на бременността. 

Ваксинацията помага да се предотврати разпространението на болестите в обществото. Когато е ваксинирана голяма част от населението, инфекциозните заболявания не могат да се разпространяват бързо. Това се нарича „колективен имунитет“ (също „стаден имунитет“). 

За повече информация относно колективния имунитет вижте: 

Ползи от ваксинирането

Как ваксините ни предпазват и спират разпространението на болестта? Научете какви са ползите от тях за хората и общността.

Ваксинирането е най-добрият начин да се изгради имунитет срещу заболявания, предотвратими с ваксини — за разлика от имунитета след прекарване на заболяването. Ваксинацията предотвратява развитието на симптомите на заболяването, които могат да бъдат тежки. 

Програмите за ваксинация имат по-широки обществени ползи и могат да спомогнат за намаляване на социалната, психологическата и финансовата тежест на заболяванията чрез намаляване на натиска върху системите за здравеопазване и социални грижи.