Over vaccins

Vaccins beschermen mensen tegen ernstige en levensbedreigende infectieziekten. Vroeger overleden veel mensen aan ziekten die tegenwoordig door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Ziekten en complicaties die vroeger veel voorkwamen, zijn nu zeldzaam geworden of zelfs helemaal verdwenen dankzij brede vaccinatie. 

Enkele van deze complicaties zijn:

  • verlamming, levenslange handicap of overlijden door polio 
  • blindheid als gevolg van mazelen
  • doofheid, staar of leerstoornissen bij baby’s van moeders die tijdens de vroege zwangerschap rodehond hebben gehad. 

Vaccinatie draagt bij aan het voorkomen van de verspreiding van ziekten. Wanneer een groot deel van een bevolking wordt gevaccineerd, kunnen infectieziekten zich niet gemakkelijk verspreiden. Dit effect staat bekend als “collectieve immuniteit” (ook wel “kudde-” of “groepsimmuniteit” genoemd). 

Meer informatie over collectieve immuniteit vindt u hier: 

Voordelen van vaccinatie

Vaccins bieden bescherming en stoppen de verspreiding van ziekten. Ontdek de voordelen van vaccins voor individuen en de samenleving.

Vaccinatie is de beste manier om immuniteit op te bouwen tegen ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen, in plaats van het ontwikkelen van immuniteit door het krijgen van de ziekte. Vaccinatie voorkomt dat mensen te maken krijgen met symptomen van de ziekte, die ernstig kunnen zijn. 

Vaccinatieprogramma’s hebben meer voordelen voor de samenleving en kunnen de sociale, psychologische en financiële lasten van ziekten helpen verminderen door de druk op de gezondheidszorg- en sociale zorgstelsels te verminderen.