Inhaalvaccinaties en boosters

Het komt voor dat mensen een inenting zijn vergeten of dat ze niet het aanbevolen aantal doses van een vaccin hebben gekregen. Voor hen bestaat de mogelijkheid een inhaalvaccinatie te halen.

Iedereen moet zelf controleren of hij/zij alle nationaal aanbevolen vaccinaties heeft gehad. Als dat niet zo is, moet contact worden opgenomen met een professionele zorgverlener voor een inhaalvaccinatie. Daarvoor kan het nodig zijn vaccinatiegegevens of vaccinatieschema’s te bekijken, die golden bij de geboorte van de betrokkene. Voor een aantal ziekten, zoals waterpokken en rodehond, kan ook een test worden verricht om te controleren of iemand immuun is.

Als iemand niet weet of hij/zij tegen een bepaalde ziekte is ingeënt, kan meestal een extra dosis worden toegediend zonder het risico op ernstige bijwerkingen te vergroten.

measles vaccine
© iStock

Voor bepaalde ziekten worden inhaalvaccinatieprogramma’s opgezet. Vanwege een toenemend aantal gevallen van mazelen onder tieners en jongvolwassenen zijn er bijvoorbeeld in een aantal EU/EER-landen inhaalprogramma’s voor mensen die de mazelenvaccinatie hebben gemist toen ze jong waren of die te oud zijn om deze als kind te hebben gekregen.

De meeste vaccins bieden levenslange immuniteit.

Er zijn echter ook vaccins die een immuniteit bieden die in de loop van de tijd afneemt, ook wel “wegebbende immuniteit” genoemd. In sommige landen wordt aanbevolen met regelmatige tussenpozen tijdens de adolescentie en de volwassenheid een boosterdosis toe te dienen om gedurende een langere periode immuniteit te behouden tegen bijvoorbeeld:

  • difterie
  • tetanus
  • kinkhoest

Een aantal landen beveelt boosters aan die specifiek bestemd zijn voor mensen die veel reizen, of die een verhoogd risico lopen om aan de ziekte te worden blootgesteld.

Zorgverleners kunnen informatie verstrekken over de benodigde boosterdoses.

Page last updated 13 mrt 2020