Vacsaíniú cúitimh agus teanndáileoga

D’fhéadfadh sé nach bhfuair roinnt daoine vacsaíniú nó nach bhfuair an líon molta dáileoga. Féadann siad vacsaíní cúitimh a fháil fós.

Ba cheart do gach duine seiceáil go bhfuair siad na vacsaíní atá molta go náisiúnta, agus comhairle a lorg ó ghairmí leighis i gcás go bhfuil cinn chúitimh de dhíth. D’fhéadfadh sé go mbeadh fiosrú na dtaifead vacsaínithe nó na sceideal vacsaínithe a bhí ar bun nuair a rugadh an duine, i gceist leis sin. Is féidir imdhíonacht an duine a thástáil freisin maidir le galair áirithe, amhail varicella (deilgneach) agus rubella (bruitíneach dhearg).

Mura bhfuil a fhios ag duine cé acu an bhfuair sé vacsaíniú in aghaidh galar ar leith nó nach bhfuair, is féidir leis dáileog sa bhreis a fháil gan an baol ar aon fho-iarmhairtí tromchúiseacha a mhéadú.

measles vaccine
© iStock

Is féidir cláir vacsaínithe cúitimh a eagrú do ghalair áirithe. Mar shampla, de dheasca méadú i líon na gcásanna i measc déagóirí agus aosaigh óga, tá cláir vacsaínithe cúitimh ann i roinnt tíortha AE/LEE dóibh siúd a d’fhéadfadh vacsaíniú bruitíní a chailleadh ag aois níos óige nó ró-aosta é a fháil mar leanbh.

Tugann an chuid is mó de vacsaíní imdhíonacht ar feadh an tsaoil.

Tugann cuid vacsaíní, áfach, imdhíonacht a mhaolaíonn le himeacht ama, ar a dtugtar ‘imdhíonacht mhaolaitheach’. I roinnt tíortha moltar teanndáileoga ag eatraimh rialta le linn ógántachta agus aosachta, chun imdhíonacht a choimeád ar feadh tréimhse níos faide, in aghaidh, mar shampla:

  • diftéire
  • teiteanas
  • pertussis (triuch)

I roinnt tíortha moltar teanndáileoga go sonrach do dhaoine a bhíonn ag taisteal nó dóibh siúd atá i mbaol méadaithe ar nochtadh don ghalar.

Tabharfaidh soláthraí cúraim sláinte faisnéis faoi na teanndáileoga atá de dhíth.

Page last updated 13 Már 2020