Dodatočné očkovanie a preočkovanie

Niektorí ľudia premeškali očkovanie alebo neboli preočkovaní podľa odporúčaní. Kedykoľvek sa môžu dohnať.

Každý by si mal overiť, či má všetky očkovania podľa národných odporúčaní a v prípade potreby sa obrátiť na príslušného lekára, aby bol dodatočne zaočkovaný, resp. preočkovaný. Napríklad si môže skontrolovať záznam o očkovaní vo svojej zdravotnej karte alebo prezrieť očkovacie kalendáre, ktoré boli platné v čase jeho narodenia. Imunita proti niektorým chorobám, ako sú napríklad ovčie kiahne alebo ružienka, sa dá overiť krvným testom.

Ak osoba nevie, či bola zaočkovaná proti určitej chorobe, môže sa jej podať osobitná dávka bez toho, aby sa zvýšilo riziko vzniku vedľajších účinkov.

measles vaccine
© iStock

Pre konkrétne choroby sa môžu vypracovať programy dodatočného očkovania. Napríklad vzhľadom na stúpajúci počet prípadov osýpok medzi dospievajúcou mládežou a mladými dospelými existujú programy dodatočného očkovania v niekoľkých členských štátoch EÚ/EHP pre ľudí, ktorí v detstve premeškali očkovanie proti osýpkam alebo sú vo veku, keď už nemôžu byť očkovaní ako dieťa.

Väčšina vakcín poskytuje celoživotnú imunitu.

Niektoré vakcíny však poskytujú imunitu, ktorá v priebehu času klesá, tzv. miznúcu imunitu. V niektorých krajinách sa odporúča pravidelné preočkovanie počas dospievania a dospelosti, aby sa imunita udržala dlhšie, ako v prípade týchto chorôb:

  • záškrt
  • tetanus
  • pertussis (čierny kašeľ)

V niektorých krajinách sa odporúča preočkovanie najmä pred cestou do zahraničia, resp. v prípade zvýšeného rizika vystaveniu chorobe.

V prípade potreby poskytne odborný zdravotnícky personál informácie o preočkovaní.

Očkovacie schémy v EÚ/EHP

Kedy by sa mali ľudia dať zaočkovať proti chorobám? Tu sa dozviete, čo odporúčajú jednotlivé krajiny EÚ/EHP.

Page last updated 13 mar 2020