Prínosy očkovania

Očkovacie látky zachránili milióny životov v Európe a na celom svete. Rozsiahle očkovanie pomohlo z Európy odstrániť pravé kiahne a detskú obrnu a viedlo k tomu, že choroby, ktoré sa predtým vyskytovali často, sa stali zriedkavými. 

Očkovaním sa ľudia chránia pred vážnymi ochoreniami a niekedy aj úmrtím v dôsledku chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Zabraňuje sa ním tiež šíreniu týchto chorôb medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi, kolegami, spolužiakmi a širšou komunitou

Očkovanie sa považuje za jednu z nákladovo najefektívnejších intervencií v oblasti verejného zdravia, pretože sa pomocou neho predchádza nákladom spojeným s liečbou a starostlivosťou o ľudí, ktorí ochoreli.

Ak sú ľudia v danej populácii zaočkovaní proti určitému infekčnému ochoreniu, je oveľa menej pravdepodobné, že sa bude šíriť z človeka na človeka. Predchádza sa tým šíreniu ohnísk nákazy a v prípade, že sa dostatočne veľký počet ľudí stane imúnnym, môže sa dosiahnuť „kolektívna imunita“ alebo „imunita skupiny“. Pomáha to chrániť nielen očkovaných, ale nepriamo aj tých, ktorí sú náchylnejší na ochorenia. Malé deti, starší ľudia, ľudia so slabým imunitným systémom, pacienti s rakovinou a ľudia, ktorí nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov, sú všetci ohrození, keď sa choroby začnú šíriť v komunitách, takže očkovanie môže pomôcť ochrániť aj ich. 

Do akej miery sú nákazlivé jednotlivé ochorenia?

Measles infection spreading

Osýpky

12 – 18 osôb 

Jedna osoba s osýpkami môže nakaziť 12 až 18 ľudí.

Mumps infection spreading

Mumps

4 – 7 osôb

Jedna osoba s mumpsom môže nakaziť 4 až 7 ľudí.

Whooping cough infection spreading

Čierny kašeľ

12 – 17 osôb 

Jedna osoba s čiernym kašľom môže nakaziť 12 až 17 osôb.

Diphtheria or Rubella infection spreading

Záškrt/ružienka

6 – 7 osôb

Jedna osoba so záškrtom alebo ružienkou môže nakaziť 6 až 7 osôb.

Flu infection spreading

Chrípka

1 – 4 osoby

Jedna osoba trpiaca chrípkou môže nakaziť 1 až 4 osoby.

Pri niektorých infekčných ochoreniach sa ľudia nemôžu spoľahnúť na kolektívnu imunitu. Jedným z takýchto prípadov je tetanus, keďže môže vzniknúť v dôsledku bežných poranení, ako sú rezné rany, škrabance a uhryznutia psom alebo mačkou. Očkovanie je jediným spôsobom ochrany pred tetanom.

Na rozdiel od liečby, ktorá sa poskytuje na vyliečenie choroby, sa očkovacie látky zvyčajne podávajú zdravým ľuďom, aby zabránili ich ochoreniu. Hoci dlhodobý prínos očkovania nemusí byť hneď zrejmý, ak by sa ľudia prestali očkovať, mnohé z chorôb, ktoré sú v súčasnosti vďaka očkovaniu veľmi zriedkavé, by sa mohli znovu vrátiť.