Fordele ved vaccination

Vacciner har reddet millioner af liv i Europa og resten af verden. Udbredt vaccination har bidraget til at udrydde kopper og polio i Europa og gjort, at sygdomme, der tidligere var almindelige, nu hører til sjældenhederne. 

Ved at blive vaccineret beskyttes man mod alvorlig sygdom og til tider dødsfald som følge af vaccineforebyggelige sygdomme. Vaccination beskytter også mod spredning af disse sygdomme blandt familiemedlemmer, venner, kolleger og klassekammerater og i samfundet som helhed

Vaccination anses for at være et af de mest omkostningseffektive folkesundhedsmæssige indgreb, fordi man undgår de omkostninger, der er forbundet med behandling og pleje af sygdomsramte.

Når der er mange personer i en befolkning, der er vaccineret mod en smitsom sygdom, er der langt mindre sandsynlighed for, at sygdommen spreder sig fra person til person. Dette beskytter mod sygdomsudbrud, og når et tilstrækkeligt antal personer er blevet immune, kan der kan opnås "flokimmunitet" eller "gruppeimmunitet". Dette hjælper med at beskytte ikke bare de vaccinerede, men også indirekte personer, der er mere sårbare over for sygdom. Små børn, ældre, personer med nedsat immunforsvar, kræftpatienter og personer, der ikke kan vaccineres af medicinske årsager, er alle særlig udsatte, når sygdomme begynder at sprede sig i samfundet. Vaccination kan derfor også hjælpe med at beskytte dem. 

Hvor smitsomme er de forskellige sygdomme?

Measles infection spreading

Mæslinger

12-18 personer 

Én person med mæslinger kan smitte 12-18 personer.

Mumps infection spreading

Fåresyge

4-7 personer

En person med fåresyge kan smitte 4-7 personer.

Whooping cough infection spreading

Kighoste

12-17 personer 

En person med kighoste kan smitte 12-17 personer.

Diphtheria or Rubella infection spreading

Difteri/røde hunde

6-7 personer

En person med difteri eller røde hunde kan smitte 6-7 personer.

Flu infection spreading

Influenza

1-4 personer

En person med influenza kan smitte 1-4 personer.

Ved nogle smitsomme sygdomme nytter det ikke noget med flokimmunitet. Det gælder f.eks. stivkrampe, fordi denne sygdom kan udvikles som følge af almindelige skader såsom snitsår, hudafskrabninger og hunde- eller kattebid. Vaccination er den eneste måde, hvorpå man kan beskytte direkte mod stivkrampe.

I modsætning til en behandling, der gives for at helbrede en sygdom, gives vacciner normalt til raske personer for at forhindre, at de bliver syge. De langsigtede fordele ved at blive vaccineret er måske ikke umiddelbart indlysende, men hvis folk holdt op med at blive vaccineret, kunne mange af de sygdomme, der i dag er blevet sjældne pga. vaccination, vende tilbage.