Přínosy očkování

Vakcíny zachránily miliony životů v Evropě i na celém světě. Rozsáhlé očkování napomohlo vymýcení pravých neštovic a dětské obrny v Evropě a dříve časté nemoci se tak staly vzácnými. 

Díky očkování jsou lidé chráněni před závažnými nemocemi a někdy i úmrtím v důsledku nemocí, jimž lze předcházet očkováním. Očkování rovněž zabraňuje šíření nemocí v rodině, mezi přáteli, kolegy, spolužáky a širší komunitou

Je považováno za jedno z nákladově nejefektivnějších opatření v oblasti veřejného zdraví, protože předchází výdajům spojeným s léčbou nemocných a péčí o ně.

Pokud jsou lidé v dané populaci očkováni proti určité infekční nemoci, je mnohem méně pravděpodobné, že se tato nemoc bude šířit. Zabraňuje se tak hromadnému výskytu nákazy a v případě, že se dostatečný počet lidí stane imunním, může být navozena „kolektivní imunita“. To pomáhá chránit nejen očkované osoby, ale nepřímo i ty, které jsou nákazou ohroženy více. Malé děti, starší osoby, osoby s oslabenou imunitou, pacienti s nádorovými onemocněními a lidé, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů – ti všichni jsou ohroženi, když se onemocnění začnou v komunitě šířit, takže pokud se necháme očkovat, můžeme pomoci chránit i je. 

Do jaké míry jsou jednotlivá onemocnění nakažlivá?

Measles infection spreading

Spalničky

12–18 osob 

Jedna osoba se spalničkami může nakazit 12–18 osob.

Mumps infection spreading

Příušnice

4–7 osob

Jedna osoba s příušnicemi může nakazit 4–7 osob.

Whooping cough infection spreading

Černý kašel

12–17 osob 

Jedna osoba s černým kašlem může nakazit 12–17 osob.

Diphtheria or Rubella infection spreading

Záškrt/zarděnky

6–7 osob

Jedna osoba s černým kašlem nebo se zarděnkami může nakazit 6–7 osob.

Flu infection spreading

Chřipka

1–4 osoby

Jedna osoba s chřipkou může nakazit 1–4 osoby.

U některých infekčních onemocnění se lidé nemohou spoléhat na kolektivní imunitu. Jedním z takových příkladů je tetanus, který se může rozvinout v důsledku běžných poranění, jako jsou řezné rány, škrábance či kousnutí psem nebo kočkou. Očkování je jediným způsobem zajištění přímé ochrany proti tetanu.

Na rozdíl od léčby, která je poskytována za účelem vyléčení nemoci, se vakcíny obvykle podávají zdravým lidem s cílem zabránit jejich onemocnění. Ačkoli dlouhodobé přínosy očkování nemusí být zřejmé hned, pokud by se lidé přestali očkovat, mohla by se řada nemocí, které se dnes díky očkování staly velmi vzácnými, vrátit.