Korzyści ze szczepień

Szczepionki uratowały życie milionów ludzi w Europie i na całym świecie. Powszechne szczepienia pomogły wyeliminować ospę i polio z Europy i sprawiły, że niegdyś często występujące choroby stały się rzadkością. 

Szczepiąc się, ludzie zyskują ochronę przed poważnymi problemami zdrowotnymi, a czasem nawet śmiercią na skutek chorób zwalczanych drogą szczepień. Szczepionki chronią również przed szerzeniem się tych chorób wśród członków rodziny, przyjaciół, współpracowników, rówieśników w szkole i innych osób w danej społeczności

Szczepienia uznaje się za jedną z najbardziej opłacalnych interwencji w zakresie zdrowia publicznego, ponieważ zapobiegają kosztom związanym z leczeniem osób dotkniętych daną chorobą i z opieką nad nimi.

Gdy osoby w danej społeczności są zaszczepione na choroby zakaźne, istnieje dużo mniejsze prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się tych chorób. Zapewnia to ochronę przed wystąpieniem ognisk choroby, a gdy wystarczająca liczba osób jest już uodporniona – pozwala to osiągnąć odporność populacyjną, zwaną inaczej odpornością grupową. Wówczas chronione są nie tylko osoby zaszczepione, lecz pośrednio także osoby bardziej narażone na zachorowanie. Zaszczepienie się może zatem pomóc także w ochronie małych dzieci, osób starszych, osób ze słabym układem odpornościowym, pacjentów onkologicznych i osób niemogących przyjąć szczepionki z powodów medycznych, a więc wszystkich tych, którzy są zagrożeni w sytuacji szerzenia się chorób w społecznościach. 

Jak bardzo zaraźliwe są różne choroby?

Measles infection spreading

Odra

12–18 osób 

Jedna osoba chora na odrę może zarazić od 12 do 18 osób.

Mumps infection spreading

Świnka

4–7 osób

Jedna osoba chora na świnkę może zarazić od 4 do 7 osób.

Whooping cough infection spreading

Krztusiec

12–17 osób 

Jedna osoba chora na krztusiec może zarazić od 12 do 17 osób.

Diphtheria or Rubella infection spreading

Błonica/różyczka

6–7 osób

Jedna osoba chora na błonicę lub różyczkę może zarazić od 6 do 7 osób.

Flu infection spreading

Grypa

1–4 osoby

Jedna osoba chora na grypę może zarazić od 1 do 4 osób.

W przypadku niektórych chorób zakaźnych nie można polegać na odporności populacyjnej. Przykładem takiej choroby jest tężec, który może rozwijać się w wyniku typowych urazów, takich jak skaleczenia, zadrapania i ugryzienia przez psa lub kota. Szczepienie jest jedynym sposobem zapewniającym bezpośrednią ochronę przeciwko tężcowi.

W przeciwieństwie do leku stosowanego w celu wyleczenia choroby, szczepionki podaje się zazwyczaj osobom zdrowym, aby zapobiec zachorowaniu. Chociaż długoterminowe korzyści wynikające ze szczepień mogą nie być widoczne od razu, gdyby ludzie przestali się szczepić, wiele chorób, które dzięki szczepieniom należą obecnie do rzadkości, mogłoby powrócić.