Kiedy się szczepić

Szczepionki chronią ludzi na różnych etapach życia. Szczepionki są zalecane w różnym wieku, często u niemowląt i dzieci, lecz również u młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku.

Krajowe programy szczepień w państwach UE/EOG zalecają szczepienia w określonym wieku i dla konkretnych populacji. Zawierają również zalecenia dla osób przewlekle chorych. W niektórych krajach zalecenia takie wydawane są na szczeblu państwowym lub regionalnym.

Pracownicy służby zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki) mają za zadanie dopilnowanie, aby pacjenci w ramach opieki zdrowotnej otrzymywali zalecane szczepionki w odpowiednim czasie.

Niektóre szczepionki nie są częścią rutynowych programów immunizacyjnych, lecz skierowane są do określonych grup. Przykładowo osoby podróżujące do regionów, w których występują niektóre choroby zakaźne, takie jak żółta febra czy dur brzuszny, mogą potrzebować szczepień. W niektórych krajach przed wjazdem należy okazać dowód przyjęcia niektórych z nich.

Page last updated 13 mar 2020