Кога да се направи ваксинация?

Ваксините предпазват хората през различните етапи от живота им. Ваксини се препоръчват за различни възрастови групи, често за бебета и деца, но също така и за подрастващи, възрастни и хора в третата възраст.

Националните имунизационни календари в държавите от ЕС/ЕИП съдържат предписания за ваксиниране на определена възраст за определени групи от населението. В тях също се предоставят препоръки за хора с хронични заболявания. В някои държави тези препоръки се издават на национално или регионално равнище.

Медицинските специалисти (напр. лекари, медицински сестри) имат за задача да гарантират, че пациентите, за които се грижат, получават своевременно препоръчителните ваксини.

Някои ваксини не са част от стандартните имунизационни календари, а са насочени към специфични групи. Например хора, които пътуват в региони, където са разпространени определени инфекциозни заболявания, като жълта треска и коремен тиф, може да се нуждаят от ваксиниране. Някои държави искат потвърждение за това, че лицето има определени ваксини, за да го допуснат до територията си.

Page last updated 13 Март 2020