Информация от здравните органи на ЕС/ЕИП

Когато търсим информацията във връзка със здравето, може да е трудно да оценим качеството и точността на намерените данни. В интернет и в социалните медии се разпространява много информация относно ваксинацията и понякога това води до объркване. Хората се питат къде да намерят точна информация, кой стои зад изготвянето на данните, на които са попаднали, и дали те са подкрепени от научни доказателства. Този раздел съдържа връзки към национални източници в ЕС/ЕИП, за да се улесни достъпът до надеждни източници на информация.

Iceland Исландия

Ireland Ирландия

Norway Норвегия