Informácie od orgánov zdravotníctva v EÚ/EHP

Pri skúmaní informácií súvisiacich so zdravím môže byť ťažké posúdiť ich kvalitu a presnosť. Človek môže niekedy strácať prehľad o všetkých informáciách týkajúcich sa očkovania, ktoré sú dostupné na internete a ktoré kolujú na sociálnych médiách. Môže si klásť otázku, kde môže nájsť presné informácie, kto stojí za vypracovaním informácií, ktoré našiel, a aj to, či sú tieto informácie podložené vedeckými dôkazmi. Táto časť obsahuje odkazy na vnútroštátne zdroje v EÚ/EHP a uľahčuje prístup k dôveryhodným zdrojom informácií.