Informacije javnozdravstvenih tijela u EU-u/EGP-u

Pri razmatranju zdravstvenih informacija može biti teško procijeniti kvalitetu i točnost pronađenih informacija. Ljudi se ponekad mogu izgubiti u mnoštvu informacija o cijepljenju koje su dostupne na internetu i kolaju društvenim mrežama. Mogu se pitati gdje pronaći točne informacije, tko stoji iza informacija koje pronađu te jesu li te informacije potkrijepljene znanstvenim dokazima. Ovaj odjeljak sadržava poveznice na nacionalne resurse u EU-u/EGP-u kako bi se olakšao pristup pouzdanim izvorima informacija.