ELi/EMP tervishoiuasutustelt saadud teave

Terviseteavet otsides võib olla raske hinnata, kas leitud teave on kvaliteetne ja õige. Vaktsineerimise kohta on internetis ja suhtlusmeedias rohkesti teavet, milles on raske orienteeruda. Võib tekkida küsimus, kust leida õiget teavet, kellelt pärineb leitud teave ja kas teavet toetavad teaduslikud tõendid. Selles osas on lingid ELi/EMP riikide allikatele, et lihtsustada juurdepääsu usaldusväärsetele teabeallikatele.