Informasjon fra helsemyndigheter i EU/EØS

Når en ser etter helseopplysninger kan det være vanskelig å bedømme kvaliteten og påliteligheten til informasjonen som er til rådighet. Med all den informasjonen som er tilgjengelig på internett og sosiale media vedrørende vaksinasjon, er det lett å gå seg vill. Man kan lure på hvor man finner pålitelig informasjon, hvem som har utarbeidet informasjonen man finner, og om informasjonen er vitenskapelig påvist. Denne delen inneholder lenker til nasjonale ressurser i EU/EØS for å lette tilgangen til pålitelige informasjonskilder.