Obligatorisk eller anbefalt vaksinasjon

Hvert enkelt EU/EØS-land iverksetter sitt eget vaksinasjonsprogram. De fleste EU/EØS-land tilbyr vaksinasjon basert på anbefaling. I 12 EU/EØS-land er det obligatorisk å vaksinere barn mot visse sykdommer, men hvilke vaksiner som er obligatoriske, varierer landene imellom.

EU/EØS-land har oppnådd høy vaksinasjonsdekning gjennom obligatorisk og frivillig vaksinasjon.

Hvert enkelt EU/EØS-land avgjør selv om vaksinasjon er obligatorisk eller frivillig i sitt land. Nasjonale myndigheter tar hensyn til faktorer som deres helsesektor, rettssystem og kulturelle forutsetninger.

Informasjon om hvilke land som har obligatorisk vaksinasjon finner du i vaksinasjonsprogrammet.

Page last updated 13 mar 2020