Povinné alebo odporúčané očkovanie

Všetky členské štáty EÚ/EHP majú svoj imunizačný program. Vo väčšine krajín EÚ/EHP očkovanie nie je povinné. V 12 krajinách EÚ/EHP je očkovanie detí proti niektorým chorobám povinné, ale v uvedených krajinách nie sú tieto povinné vakcíny vždy rovnaké.

Krajiny EÚ/EHP dosiahli vysokú mieru zaočkovanosti prostredníctvom povinného a nepovinného očkovania.

Každý členský štát EÚ/EHP rozhoduje o tom, či je očkovanie na jeho území povinné alebo nepovinné. Vlády pritom zohľadňujú rôzne faktory, ako je systém zdravotníctva, právny poriadok a kultúrne zvyklosti.

Informácie o tom, v ktorých krajinách je očkovanie povinné, sa nachádzajú v plánovači očkovaní.

Očkovacie schémy v EÚ/EHP

Kedy by sa mali ľudia dať zaočkovať proti chorobám? Tu sa dozviete, čo odporúčajú jednotlivé krajiny EÚ/EHP.

Page last updated 13 mar 2020