Задължителна или препоръчителна ваксинация

Всяка държава в ЕС/ЕИП прилага собствена програма за имунизация. В повечето държави в ЕС/ЕИП ваксинирането е с препоръчителен характер. В 12 държави от ЕС/ЕИП имунизирането на деца срещу някои заболявания е задължително, въпреки, че в различните държави са задължителни различни ваксини.

В страните от ЕС/ЕЕА е постигнато високо ниво на имунизиране посредством задължително и незадължително имунизиране.

Държавите в ЕС/ЕИП решават поотделно дали ваксинирането е задължително или по избор на тяхната територия. Националните правителства вземат под внимание фактори като собствените си здравни и правови системи, както и културни особености.

Информация за това в кои страни ваксинирането е задължително можете да намерите в Имунизационния график.

Page last updated 13 Март 2020