Ваксинация

Ваксините предпазват хората срещу сериозни и животозастрашаващи инфекциозни заболявания, напр. инфлуенца (грип), дифтерия, тетанус, коклюш (магарешка кашлица), морбили, паротит, рубеола, менингококова болест, инвазивна пневмококова болест и полиомиелит.

Всяка година ваксинацията спасява 2,7 млн. души в света от морбили, 1 млн. от коклюш и 2 млн. бебета от тетанус (1).

В миналото много хора са умирали от заболявания, които днес могат да бъдат предотвратени чрез ваксинация. Освен това хората много по-често са страдали от свързани със заболяванията усложнения, например ослепяване поради морбили и вродена глухота при бебета, катаракти или умствена изостаналост, тъй като майките им са прекарали рубеола през бременността. Полиомиелитът, както биха си спомнили мнозина, родени преди 60-те години на ХХ в., е бил основна причина за смърт, парализа и увреждания за цял живот в Европа и други региони.

Каква е заразността на всяко заболяване?

how contagious measles is
Морбили

Морбили

12—18 души

Точката в средата представлява един заразноболен. Свързаните точки показват максималният и минималният брой на незаразените до този момент и неваксинирани хора, които могат да бъдат заразени от човек преносител на заболяването. Представени са както най-консервативната оценка (вътрешен кръг, по-тъмни точки), така и максималната оценка (външен кръг, по-светли точки).

how contagious mumps is
Паротит

Паротит

4—7 души

Точката в средата представлява един заразноболен. Свързаните точки показват максималният и минималният брой на незаразените до този момент и неваксинирани хора, които могат да бъдат заразени от човек преносител на заболяването. Представени са както най-консервативната оценка (вътрешен кръг, по-тъмни точки), така и максималната оценка (външен кръг, по-светли точки).

how contagious pertussis is
Коклюш

Коклюш

12—17 души

Точката в средата представлява един заразноболен. Свързаните точки показват максималният и минималният брой на незаразените до този момент и неваксинирани хора, които могат да бъдат заразени от човек преносител на заболяването. Представени са както най-консервативната оценка (вътрешен кръг, по-тъмни точки), така и максималната оценка (външен кръг, по-светли точки).

how contagious rubella is
Дифтерия/Рубеола

Дифтерия/ Рубеола

6—7 души

Точката в средата представлява един заразноболен. Свързаните точки показват максималният и минималният брой на незаразените до този момент и неваксинирани хора, които могат да бъдат заразени от човек преносител на заболяването. Представени са както най-консервативната оценка (вътрешен кръг, по-тъмни точки), така и максималната оценка (външен кръг, по-светли точки).

how contagious influenza is
Грип

Грип

1—4 души

Точката в средата представлява един заразноболен. Свързаните точки показват максималният и минималният брой на незаразените до този момент и неваксинирани хора, които могат да бъдат заразени от човек преносител на заболяването. Представени са както най-консервативната оценка (вътрешен кръг, по-тъмни точки), така и максималната оценка (външен кръг, по-светли точки).

Източник: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines.

Fifth Edition 2008, Elsevier Inc.

Ваксинацията помага да се предотврати разпространяването на дадено заболяване в общността. Когато е ваксинирана голяма част от населението, инфекциозните заболявания не могат да се разпространяват бързо. Това се нарича „колективен имунитет“ (също „стаден имунитет“). Ваксините са способни напълно да премахнат заболявания или значително да намалят броя на новите случаи.

Благодарение на ваксините:

  • вариолата е изкоренена в световен мащаб,
  • вирусът на полиомиелита е спрял да се предава в повечето части на света, включително в Европа.

Ваксините предотвратяват също развитието на определени видове предракови образувания и ракови заболявания, например:

  • ваксинирането срещу човешки папиломавирус (HPV) може да помогне за предотвратяване на рак на шийката на матката и други ракови заболявания, причинени от инфекция с HPV,
  • ваксинирането срещу хепатит B може да помогне за предотвратяване на рак на черния дроб, причинен от хронична инфекция с хепатит В.

Програмите за ваксинация имат мащабни ползи за обществото. Чрез тях се намалява социалната, психологическата и финансовата тежест на заболяването за хората и правителствата, като се облекчава натискът върху здравеопазването и системите за социални грижи и се дава възможност на хората да водят пълноценен живот, включително да учат и да работят.

Ваксинирането е най-добрият начин да се изгради имунитет срещу предотвратими с ваксини заболявания — за разлика от имунитета след прекарване на заболяването. Ваксинацията предотвратява развитието на симптомите на заболяването, които могат да бъдат тежки.

--------------------------------------------------------------------

Справка:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Кога да се направи ваксинация?

Разгледайте националните имунизационни календари на държавите от ЕС/ЕИП, които предлагат ваксинации за конкретни възрасти и популации.

Page last updated 13 Март 2020