Схеми за ваксинация в държавите от ЕС/ЕИП

Vaccination schedules

Всяка държава от ЕС/ЕИП отговаря за своята национална политика в областта на общественото здраве, включително за националната имузинационна програма и схема за ваксинация.

Информация за националните схеми за ваксинация в отделните държави от ЕС/ЕИП може за се намери чрез инструмента на ECDC за визуализиране на имунизационните календари.

Възможно е между схемите за ваксиниране в отделните държави да има известни различия. Те се отнасят до:

 • възрастта на лицата, които се ваксинират
 • групи от населението
 • брой и време на поставяне на дозите
 • дали се прилагат самостоятелно или в комбинация с други васини 

В няколко държави от ЕС/ЕИП ваксинирането на деца срещу някои болести е задължително. Различията между държавите се влияят от фактори като тежестта на заболяванията, структурите и ресурсите на здравните системи, политическите и културните фактори, както и устойчивостта на програмата за ваксинация.

Тези различия в схемите за ваксинация не означават, че някои са по-добри от други, те са продукт на различни обстоятелства и здравни системи. Във всяка държава от ЕС/ЕИП е осигурено еднакво ниво на защита

В страните от ЕС/ЕИП е постигнато високо ниво на имунизиране посредством задължително и незадължително имунизиране.

Ваксинационни календари

Схемите за ваксинация на деца във всички държави от ЕС/ЕИП включват ваксиниране срещу:

 • морбили
 • паротит
 • рубеола
 • дифтерия
 • тетанус
 • магарешка кашлица (коклюш)
 • полиомиелит
 • Haemophilus influenzae тип В
 • човешки папиломавирус (HPV)

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва ваксиниране срещу хепатит В като част от схемата за всеобща ваксинация на деца, но в някои държави от ЕС/ЕИП се ваксинират само деца, при които има висок риск от инфекция, и възрастни от основните рискови групи.

За децата в някои държави от ЕС/ЕИП се предлага защита чрез ваксинация срещу:

 • хепатит A
 • грип
 • инвазивно заболяване, причинено от Neisseria meningitidis
 • инвазивно заболяване, причинено от Streptococcus pneumoniae
 • ротавирус
 • туберкулоза
 • дребна шарка (варицела)

Освен това във всички държави от ЕС/ЕИП се препоръчва ваксиниране срещу сезонен грип (грип) за ключови рискови групи.