Sheme cepljenja v državah EU/EGP

Vaccination schedules

Vsaka država EU/EGP je odgovorna za svojo nacionalno politiko na področju javnega zdravja, vključno s svojim nacionalnim programom imunizacije in koledarji cepljenja.

Nacionalne sheme cepljenja v posameznih državah EU/EGP so na voljo v koledarju cepljenj Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Sheme se lahko v posameznih državah nekoliko razlikujejo. Odvisne so od:

 • starosti oseb, ki bodo cepljene,
 • ciljnih skupin prebivalstva,
 • števila in časovnega razporeda odmerkov ter od tega,
 • ali se cepiva dajejo samostojno ali v kombinaciji z drugimi cepivi. 

V več državah EU/EGP je cepljenje otrok proti nekaterim boleznim obvezno. Na razlike med državami vplivajo dejavniki, kot so breme bolezni, strukture in viri zdravstvenega sistema, politični in kulturni dejavniki ter odpornost programa cepljenja.

Te razlike v shemah cepljenja ne pomenijo, da so nekatere države boljše od drugih, saj so sheme prilagojene različnim okoliščinam in zdravstvenim sistemom. V vsaki državi EU/EGP je zagotovljena enaka raven varstva

Vse države članice EU/EGP so dosegle visoko stopnjo precepljenosti tako z neobveznim kot obveznim cepljenjem.

Sheme cepljenja

Koledarji cepljenja otrok v vseh državah EU/EGP vključujejo cepljenje proti:

 • ošpicam,
 • mumpsu,
 • rdečkam,
 • davici,
 • tetanusu,
 • oslovskemu kašlju (pertusisu),
 • otroški paralizi,
 • hemofilusu influence tipa B,
 • humanemu papiloma virusu (HPV).

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča cepljenje proti okužbi z virusom hepatitisa B kot del splošnega cepljenja predšolskih in šolskih otrok, v nekaterih državah EU/EGP pa cepijo samo otroke, pri katerih obstaja večje tveganje za okužbo, in odrasle v ključnih ogroženih skupinah.

V nekaterih državah EU/EGP je mogoče otroke cepiti tudi proti:

 • hepatitisu A,
 • gripi,
 • invazivni bolezni, ki jo povzroča bakterija Neisseria meningitidis,
 • invazivni bolezni, ki jo povzroča bakterija Streptococcus pneumoniae,
 • rotavirusu,
 • tuberkulozi,
 • noricam.

Poleg tega imajo vse države EU/EGP priporočila za cepljenje proti sezonski gripi za ključne rizične skupine.