Vaccinationsscheman i EU/EES

Vaccination schedules

Varje EU-/EES-land ansvarar för sin egen nationella folkhälsopolitik, inräknat sitt nationella immuniseringsprogram och vaccinationsschema.

De nationella vaccinationsschemana för varje EU-/EES-land finns på ECDC Vaccine Scheduler, en plattform med information om de olika EU-/EES-ländernas vaccinationsprogram.

Vaccinationsscheman inom varje land kan uppvisa vissa variationer. Dessa gäller

 • åldern på dem som vaccineras
 • befolkningsgrupper
 • antalet doser och deras tidpunkt
 • om vaccinerna ges ensamma eller i kombination med andra vacciner 

I flera EU-/EES-länder är det obligatoriskt att vaccinera barn mot vissa sjukdomar. Skillnaderna mellan länderna påverkas av faktorer som sjukdomsbörda, hälso- och sjukvårdssystemets strukturer och resurser, politiska och kulturella faktorer samt vaccinationsprogrammets resiliens.

Dessa skillnader i vaccinationsscheman betyder inte att vissa är bättre än andra, utan att de är anpassade till olika omständigheter och hälso- och sjukvårdssystem. Samma skyddsnivå garanteras i varje EU-/EES-land. 

EU-/EES-länderna har uppnått en hög vaccinationstäckning genom obligatorisk och frivillig vaccinering.

Vaccinationsscheman

Vaccinationsscheman för barn i samtliga EU-/EES-länder omfattar vaccination mot

 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • poliomyelit
 • Haemophilus influenzae typ B
 • humant papillomvirus (HPV)

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar vaccination mot hepatit B som en del av det allmänna barnvaccinationsschemat, men vissa EU-/EES-länder vaccinerar endast barn som löper större risk för infektion och vuxna i viktiga riskgrupper.

Barn i vissa EU-/EES-länder erbjuds vaccination mot

 • hepatit A
 • influensa
 • invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitidis
 • invasiv sjukdom orsakad av Streptococcus pneumoniae
 • rotavirus
 • tuberkulos
 • vattkoppor (varicella)

Dessutom har alla EU-/EES-länder utfärdat rekommendationer om vaccination mot säsongsinfluensa för viktiga riskgrupper.