Om vacciner

Vacciner skyddar människor mot allvarliga och livshotande infektionssjukdomar. Förr dog många människor i sjukdomar som nu kan förebyggas genom vaccination. Sjukdomar och komplikationer som tidigare var vanliga har nu blivit sällsynta eller till och med försvunnit helt tack vare utbredd vaccinering. 

Exempel på dessa komplikationer är

  • förlamning, livslång funktionsnedsättning eller dödsfall till följd av polio 
  • blindhet på grund av mässling
  • dövhet, grå starr eller inlärningssvårigheter hos barn till mödrar som hade röda hund under tidig graviditet. 

Vaccination hjälper till att förhindra spridningen av sjukdomar i samhället. När en stor del av befolkningen är vaccinerad kan infektionssjukdomar inte sprida sig så lätt. Detta kallas ”befolkningsimmunitet” (kallas även ”flockimmunitet”). 

För mer information om befolkningsimmunitet, se 

Fördelar med vaccination

Hur skyddar vacciner oss och förhindrar att sjukdomar sprids? Ta reda på deras fördelar för enskilda personer och för samhället.

Att bli vaccinerad är det bästa sätt att bygga upp immunitet mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, till skillnad från att bli immun genom att få sjukdomen. Vaccination förhindrar att personer utvecklar sjukdomssymtom, som kan vara allvarliga. 

Vaccinationsprogram har bredare samhällsfördelar och kan hjälpa till att minska den sociala, psykologiska och ekonomiska bördan av sjukdomar genom att minska trycket på hälso- och sjukvårdssystemen och de sociala trygghetssystemen.