Faktablad om sjukdomar

disease illustration

Idag kan många sjukdomar förebyggas genom vaccination. Tack vare vaccination kan personer skyddas mot sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser för deras hälsa. Vaccinationer minskar också risken för smittspridning bland familjemedlemmar, skolkamrater eller kollegor, vänner och grannar och till andra personer i samhället. Forskning pågår för att ta fram vacciner mot fler sjukdomar.

För att få reda på mer om de sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, läs faktabladen nedan. Varje faktablad innehåller viktiga fakta om sjukdomen med en översikt över symtom och komplikationer, hur sjukdomen sprids, vem som riskerar att få den, hur sjukdomen kan förebyggas och hur den kan behandlas.

För närvarande finns faktablad om sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination och om covid-19Fler faktablad kommer att tas fram senare.

Covid-19

Nyckelfakta om covid-19, symtom, komplikationer, långtidscovid, hur det sprids samt riskfaktorer.

Difteri

Nyckelfakta om difteri, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Hepatit A

Nyckelfakta om hepatit A: symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridningsvägar, förebyggande och behandling.

Hepatit B

Nyckelfakta om hepatit B: symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridningsvägar, förebyggande och behandling.

Humant papillomvirus

Nyckelfakta om humant papillomvirus (HPV), symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Influensa

Nyckelfakta om influensa, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur den sprids, förebyggande och behandling.

Kikhosta

Nyckelfakta om kikhosta, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Mässling

Nyckelfakta om mässling, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Mpox (tidigare apkoppor)

Nyckelfakta om mpox, symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridning, förebyggande åtgärder och behandling.

Polio

Nyckelfakta om polio, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

Röda hund

Nyckelfakta om röda hund, symtom, komplikationer, riskfaktorer, hur det sprids, förebyggande och behandling.

RS-virus

Nyckelfakta om RS-virus: symtom, komplikationer, riskfaktorer, spridningsvägar, förebyggande, vaccination och behandling.

Obs! Informationen i dessa faktablad är avsedd som allmän information och bör inte användas som ersättning för individuella expertutlåtanden och bedömningar från hälso- och sjukvårdspersonal.