Difteri

Faktablad

Vad är difteri?

Difteri är en allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae (i vissa fall även av bakterien Corynebacterium ulcerans) som koloniserar slemhinnorna i halsen och de övre luftvägarna och kan bilda ett toxin som påverkar andra organ.

Image of woman with fever

Vilka är symtomen på difteri?

Personer som smittats med difteribakterier kan få symtom eller vara symtomfria. I båda fallen bär de dock på bakterierna och kan smitta andra.

  • De flesta som har difteri får en luftvägsinfektion med halsont och låg feber under de första dagarna av sjukdomen. Om sjukdomen är lindrig uppstår inga ytterligare symtom.
  • Om sjukdomen är allvarligare bildas ett tjockt membran. Det kan uppstå lokalt ­ till exempel bara på halsmandlarna eller i svalget ­ eller kan täcka ett stort område i patientens luftvägar. Vid ännu allvarligare fall kan en svullen ”tjurnacke” uppstå.
  • Difteri kan orsaka skador på huden i form av sår täckta av ett grått membran som inte läker. Detta är vanligare bland personer som är fattiga, hemlösa eller använder narkotika.

Vilka är komplikationerna av difteri?

Även med behandling dör ungefär 1 av 10 personer som får difteri i luftvägarna. Den vanligaste orsaken till dödsfall i difteri är hjärtproblem. Difteri kan också göra att toxiner frisätts i cirkulationssystemet och vävnaderna. Detta kan leda till omfattande organskador. Komplikationer som drabbar hjärtat och nervsystemet, till exempel förlamning, kan också uppstå.

woman coughs

Hur sprids difteri?

Difteri sprids genom droppar från luftvägarna hos en smittad person, särskilt när denne hostar eller nyser. Om sjukdomen drabbar huden kan den spridas genom kontakt med sår eller yttre skador hos en smittad person.

Personer med obehandlad difteri kan vara smittsamma i upp till fyra veckor och personer som bär på bakterierna kan smitta längre, även om de inte har några symtom.

Den form av sjukdomen som drabbar huden ses oftast bland personer som är fattiga, hemlösa eller använder narkotika. Andra riskfaktorer för infektioner är resor, nära kontakt med nötkreatur och förtäring av råa mejeriprodukter.

Vem riskerar att få difteri?

Personer som är ovaccinerade och har haft nära kontakt med en smittad person riskerar att smittas med difteri.

Baby being vaccinated

Hur kan difteri förebyggas?

Det finns ett effektivt vaccin mot difteri och massvaccination har kraftigt minskat antalet fall i Europa och övriga världen. Vaccination mot difteri ingår i rutinmässiga vaccinationsprogram, och vaccinet ges i kombination med vacciner mot andra sjukdomar. Antalet fall av difteri kan dock komma att öka igen om vaccinationstäckningen minskar.

Hur behandlas difteri?

Difteri kan behandlas med antitoxin och antibiotika. De som bor tillsammans med någon som har difteri kan få förebyggande antibiotikabehandling.

Page last updated 3 okt 2022